SUNULLAH İBRAHİM’İN ‘O KOKU’ ADLI ROMANINDA SİYASİ VE TOPLUMSAL AÇIDAN MISIR’IN CEMAL ‘ABDUN’-NÂSIR DÖNEMİ


Demir E.

II. ORTADOĞU SEMPOZYUMU, Kırıkkale, Turkey, 4 - 07 May 2016, pp.25-34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kırıkkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25-34

Abstract

1937’de Kahire’de doğan ve lise yıllarından itibaren Kahire’deki sosyalist oluşumların içinde yer alan ve Mısır’da altmışlar kuşağının öncülerinden olan yazar Sunullah İbrahim, Kahire Üniversitesi’nde hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bir süre gazeteci olarak çalıştı. Cemâl ‘Abdu’n-Nâsır’ın solculara karşı başlattığı bir dizi tutuklamalar sonucunda 1959’da yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1964’te serbest bırakılan yazar bir süre Almanya’da ve Sovyetler Birliği’nde yaşadı. 1974’te Kahire’ye döndü. Yazıldığı dönemin edebiyat diliyle kıyaslandığında son derece basit ve ‘bayağı’ bir dille dikkatleri üzerine çeken Sunullah İbrahim’in Tilke’r-Râ’iha, (O Koku) adlı romanı, çarpıcı, keskin ve okunduğunda yer yer tiksinti hissi uyandıran sıra dışı anlatımıyla, artık gelecek vaat etmeyen ve kokuşmuş Cemâl ‘Abdu’n-Nâsır dönemini, hapisten henüz çıkmış, Kahire’de yaşayan siyasi bir mahkumun gözüyle anlatır. Büyük umutların bağlandığı 1952 devrimiyle birlikte umulanın aksine Mısır’ın giderek kötüleşen zincirleme siyasi ve toplumsal durumunun, apaçık yazılması yerine okuyucunun sezebileceği alt metinlerle ifade edildiği bu roman Cemâl ‘Abdu’n-Nâsır dönemine yönelik eleştirileri genel siyasi analizlerin aksine sıra dışı, edebi bir üslupla sunması bakımından dikkat çekicidir. Bu çalışmanın amacı O Koku adlı roman üzerinden Cemâl ‘Abdu’n-Nâsır dönemi Mısır’ının toplumsal ve siyasal yaşamını irdeleyerek ve çıkarımlarda bulunarak Mısır’ın tarihsel ve siyasi sürecine ilişkin analiz yeteneğinin gelişmesine katkı sunmaktır.