COVID-19 Stresörlerine maruziyet ve stres tepkisi ölçeğinin türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Atak Z. B., YALÇINKAYA ALKAR Ö.

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)