DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE DAVRANIŞSAL İKTİSADIN UYGULAMALARI - Behavioral Economics and Its Applications


Macit S. S.

Nobel Yayın Dağıtım, New-Jersey, 2016

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: New-Jersey

Abstract

Editörlüğünü Nobel ekonomi ödüllü iktisatçı Peter Diamond’ın Hannu Vartiailen ile yaptığı davranışsal iktisat alanında temel yapı taşı olan bu kitabın Türkçeye çevrilmesiyle birlikte Türkçe davranışsal iktisat literatürüne önemli bir katkı sağlanmıştır. Davranışsal iktisat alanında uzmanların araştırmaları sonucunda oluşturulmuş bu çalışma, davranışsal iktisadı hem kapsamlı bir şekilde açıklamakta hem de davranışsal kamu ekonomisinden, kalkınma iktisadına, davranışsal hukuktan, ücretlerin belirlenmesine, karşılıklılığa ve adalete, sağlık ekonomisinden, örgütlerin iktisadi davranışlarıyla olan ilişkisine kadar geniş bir yelpazede sunmaktadır.