İbn Havkal’ın “Suretu’l-Arz” Adlı Eserinin Türkçe Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme


GÜR M. S.

Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat)International Middle East Congress (Language, History and Literature), 30 - 31 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri