THE TIME LOSS OCCURED IN CIVIL LIABILITY ARISING FROM DISCLOSURE DOCUMENTS IN TURKISH AND U.S.A. LAW


Meral N.

Ankara Hacıbayram Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.121-154, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Ankara Hacıbayram Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.121-154

Abstract

In this work where the loss as an element of civil law liability arising from disclosure documents is examined, it is considered when the loss occurs exactly to be proved by investor plaintiffs in case of actions for damages based on Article 32 of the Capital Market Law. Pursuant to this article, after the transactions based on the disclosure of documents containing incorrect, misleading and missing information and the following corrective disclosure, an investor can compensate any loss in his property arising from his reverse transaction. In this work, in accordance with the difference theory accepted in Turkish law, the loss to be compensated here is argued to be the decrease in his property when an investor makes the reverse transaction after the corrective disclosure.

Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan hukuksorumluluğun unsuru olarak zararıincelendiğbu çalışmada Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) m. 32’ye dayanarak tazminat davası ılması durumunda yatırımcınıispatlaması gereken zararın, tam olarak ne zaman ortaya çıktığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu maddeye göre yanlış, yanıltıcı ve eksik bir bilginin yer aldığı kamuyu aydınlatma belgelerinin açıklanmasına dayanarak yapılan alım veya satıişleminin ardından düzelticıklama yapılması ile yatırımcının ters işlemyapması sonucu malvarlığında meydana gelen zararların tazmin edilmessöz konusudur. Bu çalışmada ise Türk hukukunda zararın hesaplanmasında kabul edilen fark teorisine uygun olarak burada tazmin edilmesgereken zararın, tam olarak yatırımcının düzelticıklamadan sonra ters işlemyapmasıyla malvarlığında meydana gelen azalma olduğu savunulmaktadır.