BİLİM, BİLİMSEL YÖNTEM VE İSLAM/İLAHİYAT BİLİMLERİNDE (ULUM-İ DİNİYYE) YÖNTEM SORUNU


Creative Commons License

Aktay Y.

MODERN DÖNEMDE DİNİ İLİMLERİN TEMEL MESELESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 17 April 2007, pp.63-69

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63-69

Abstract

sam tarafından gerçekleştirilen “Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri” (14-17 Nisan 2007 ) sempozyumunda dinî ilimler alanına giren konuların geçmişte hangi amaç ve yöntemlerle ele alındığı, günümüzde bu ilimlerin hangi konulara eğilmesi ve hangi ilmî yöntemleri kullanması gerektiği vb. hususlar tartışılmıştır. Altı oturumdan oluşan sempozyumda on iki tebliğ sunulmuş ve her tebliğ iki akademisyen tarafından müzakere edilmiştir. Sunulan tebliğleri ve yapılan müzakereleri içeren eser konu etrafındaki ilmî mesainin süreklilik kazanmasını ve daha geniş çevrelere ulaşmasını amaçlamaktadır.