FRONTAL S􏰃N􏰄S BOYUTLARININ SEFALOMETR􏰃K DE􏰆ERLERLE 􏰃L􏰃􏰅K􏰃S􏰃


Kaya Y.

TDB 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.116

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.116

Abstract

Amaç: Paranasal sinüslerin anatomik pozisyonları itibariyle hem nazomaksiller kompleksin hem de kranial kaidenin büyüme ve gelişimi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu noktada, paranasal sinüslerden biri olan frontal sinüslerin boyutları ile iskeletsel anomalilerin sınıflandırılmasında sıklıkla kullanılan nasion noktasının da büyüme ve gelişimden etkilenmesi beklenmektedir. Bu araştırmada, iskeletsel sınıf I, II ve III bireylerde frontal sinus boyutları ile bazı sefalometrik değerler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gereçler ve Yöntemler: Bu retrospektif olgu-kontrol araştırması Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı arşivinden toplanan 60 bireyin lateral sefalometrik radyografisi üzerinde yapılmıştır. Lateral sefalometrik radyografilerin Sirona Orthophos XG görüntüleme sistemi ile standart koşullarda alınmış olmasına dikkat edilmiştir. NemoCeph NX 2005 paket programında yapılan sefalometrik analiz sonucunda bireyler nasion, A ve B noktaları arasındaki açı olan ANB açısına sagittal yönde iskeletsel Sınıf I, II ve III olmak üzere üç eşit gruba ayrılmıştır. Akabinde her bir grup için sella-nasion, kondilyon-A, kondilyon-gnathion uzunlukları ile frontal sinüsün en üst (FSÜ) ve en alt noktaları (FSAlt) ile en ön (FSÖ) ve en arka (FSArka) noktaları arasındaki mesafe milimetrik olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel olarak tüm veriler SPSS yazılımı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Sella-nasion ve kondilyon-A uzunlukları bakımından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadığı belirlenmiştir. Kondilyon-gnathion uzunluğunun iskeletsel sınıf III bireylerdeiskeletsel sınıf II bireylerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. FSÜ-FSAlt ve FSÖ-FSArka uzunluklarının da iskeletsel sınıf III bireylerde iskeletsel sınıf I ve II bireylerden daha fazla olduğu saptanmıştır. Sonuç: İskeletsel sınıf III anomaliler ile kondilyon-gnathion, FSÜ-FSAlt ve FSÖ-FSArka uzunlukları arasında anlamlı ilişki bulunduğu belirlenmiştir.