Çevresel Belirsizliklere Karşı Rekabet Avantajı Yakalamada Stratejik Esnekliğin Rolü ve Firma Performansına Etkileri


UZKURT C.

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-20, 2002 (Peer-Reviewed Journal)