Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi


AKKAYA A., KOÇAŞLI S.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.246-256, 2022 (Peer-Reviewed Journal)