Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi III


DEMİR A.

Hanefîlerde Akâidden Kelâma Dönüşüm: Mâtürîdî Gelen-Ekinin Tarihsel Teşekkül Süreci = The Transformation from Creed to Kalām in Hanafis: Historical Formative Period of Maturidism, Alpyağıl, Recep, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.93-115, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayın Evi: İz Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayısı: ss.93-115
  • Editörler: Alpyağıl, Recep, Editör