Eğlence Mekanlarında Kadınların Cinsel Tacizden Korunma Stratejileri


Ünal Reşitoğlu H., Kemik A.

I.Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi Akdeniz Üniversitesi , Antalya,, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2021, pp.35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35

Abstract

Eğlence Mekanlarında Kadınların Cinsel Tacizden Korunma Stratejileri Halime Ünal Reşitoğlu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Öğretim Ü. Asiye Kemik Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğr. Kadınlar kamusal alanlarda erkeklerin sözlü ve fiziksel cinsel tacizlerine sıklıkla maruz kalmaktadırlar. Hatta yaşadığı sokakta veya evinin kapısının önünde bile cinsel taciz mağduru olan kadınların olduğunu bilmekteyiz. Kadınların gitmesinde sakınca görülmeyen işyerleri, hastaneler, sinemalar, alışveriş merkezleri veya metro gibi birçok kamusal alan kadınlar için risklerle dolu iken varlıklarının sorgulandığı veya normal kabul edilmediği alanlar kadınlar için daha tehlikelidir. Bu bağlamda, kadınların eğlenmek için gittiği gece ekonomisi içinde yer alan bar, disko, gece kulübü gibi eğlence mekanlarının atmosferi cinsel tacize uğrama olasılıklarını oldukça artırmaktadır. Çoğu zaman erkeklerin mekânı olarak kabul edilen ve alkol ve cinsellikle ilişkilendirilen bu mekanlar kadın müşteriler için risklerle doludur. Cinsiyetçi ve cinselleştirilmiş bu mekanlarda heteronormativite etrafında örgütlenen normlar ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği sürekli üretilmekte ve kadınlar erkeklerin hedefi haline gelmektedirler. Cinsel normlar ve toplumsal olarak kabul edilen ve edilmeyen davranışlar arasındaki sınırlar bu mekanlarda muğlaklaşmaktadır. Erkeklerin kendilerini daha güçlü hissettikleri ve kadınları bir av gibi gördükleri bu mekanlarda heteronormativite etrafında örgütlenen düzen cinsel tacizi görünmez kılmakta hatta normalleştirilmektedir. Kadınların davranışlarından ve ilgilerinden bağımsız olarak erkekler ilgilendikleri veya kolay hedef olabileceğini düşündükleri kadınları seçerek onları istenmeyen bakışlara veya dokunuşlara maruz bırakmaktadırlar. Kendilerini eğlence mekanlarının doğal sahipleri olarak gören erkekler bu tür davranışları normal karşılamaktadırlar. Kadınlar ise bu mekanlarda özgürce eğlenmek ve feminenliklerini sergilemek isterken cinsel tacizin mağduru da olmak istememektedirler. Eğlence mekanlarına gitmek doğal olarak taciz edilebilecekleri ve bu tacize ses çıkarmayacakları anlamına gelmemektedir. Kadınlar iki tarafı kesin bir bıçak üstünde eğlenirken taciz edilmemek için stratejiler geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı eğlence mekanlarına giden kadınların mağduru oldukları istenmeyen cinsel davranışları nasıl tanımladıkları ve anlamlandırdıklarını anlamaya çalışmaktadır. Kadınlar korunmak için ne tür stratejiler geliştirmektedirler? Tek veya grup olarak geliştirilen kaçınma stratejileri nelerdir? Geliştirdikleri bu kaçınma stratejiler onlara kendilerini nasıl hissettirmektedir? Sınırları nasıl çizmektedirler? Bu gibi sorulara yanıt aramak için eğlence mekanlarına sıklıkla giden kadınlar ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmaktadır. Hali hazırda 3 kadın katılımcı ile görüşme yapılmış ve görüşmeler devam etmektedir. Bu 3 katılımcının verilerinin ön incelemesi kadınların eğlence mekanlarında kendilerini rahat hissetmediklerine işaret etmektedir. Bir taraftan özgürce ve kadınca eğlenmek ister iken sürekli olarak erkeklerin bakışlarından veya onlarla iletişime geçmeye çalışmalarından rahatsız olmaktadırlar. Hem çekici olmak istemekte hem de erkeklerin istenmeyen cinsel ilgilerine maruz kalmamak için davranışlarını, giysilerini ve bedenlerini kontrol etmektedirler. Yalnız dışarıya çıkmak yerine hemcinsleri ile veya karma gruplar ile beraber çıkmakta ve eğlence mekânında da yalnız kalmamaya çalışmaktadırlar. Anahtar kelimeler: Cinsel taciz, toplumsal cinsiyet, cinsellik, kadınlık.