Dental anomali görülme sıklığının dijital panoramik radyografi ile değerlendirilmesi


Arslan Z. B.

Selcuk Dental Journal, vol.6, no.3, pp.359-365, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.597031
  • Title of Journal : Selcuk Dental Journal
  • Page Numbers: pp.359-365

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir grup Türk popülasyonunda dental anomali görülme sıklığının dijital panoramik radyografi ile değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, 2017-2018 yıllarında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisikliniğine muayene amaçlı gelen hastalardan rutin olarak alınanpanoramik radyografi görüntüleri üzerinde retrospektif olarakplanlanmıştır. Bu amaçla çalışmaya, 16-60 yaş arasında olan rastgele seçilen 1100 hastanın panoramik radyografi görüntüleridâhil edildi. Çalışmaya travmatik yaralanmalar, damak yarığı, tüm sendromlar ve net olmayan radyografiler dâhil edilmedi. Ayrıca çok çeşitli morfoloji ve pozisyon varyasyonları gösteren üçüncü molar dişler de değerlendirme dışı bırakıldı. Görüntüler iki gözlemcitarafından dental anomali varlığına göre değerlendirildi.

Bulgular: Değerlendirilen1100 hastada dental anomali görülme sıklığı % 6.90 (42 kadın 34 erkek, toplam 76 birey) olarak belirlendi. Bu çalışmada görülme sıklığı en yüksek olan anomali tipleri 45 bireyde (% 4.09) gözlenen gömülü kalma ve 19 bireyde (% 1.72)gözlenen sürnümerer diş olarak belirlenmiştir. 5 bireyde (% 0.45)amelogenezis imperfekta, 4 bireyde (% 0.36) dilaserasyon, 2 bireyde (% 0.18) geminasyon, 1 bireyde (% 0.09) ise dens in dente tespitedilmiştir

Sonuç: Dental anomali tipleri ve görülme sıklığı popülasyonlar arasında ve içinde büyük farklılıklar göstermektedir. Bu araştırmada bir grup Türk popülasyonunda dental anomali görülme sıklığı değerlendirildi ve en sık görülen anomaliler gömülü kalma ilesürnümerer diş olarak tespit edildi.