PROTECTION OF THE UNION MEMBERSHİP DURING THE ACQUISITION OF MEMBERSHIP AGAINST THE TRADE UNION


Çoban N.

4. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.12-14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-14
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

            ABSTRACT

            Liberty of trade union membership is the most important form of liberty of union. The liberty of the union does not make sense unless it is recognized by the constitution, laws and international regulations. In order to effectively protect trade union membership, third parties should not interfere with liberty of trade union. Although the procedure for acquisition of trade union membership is stipulated in Article 17 of the Law on Trade Unions and Collective Labor Agreements No 6356; trade unions have a number of powers as a requirement of collective trade union freedom on admission to membership. For this reason, workers' participation in trade union membership must be protected against unions.

           

            Keywords: Liberty of union, the membership of trade union, protection of the membership of trade union, acquisition of trade union membership. 

                     ÖZ

            Sendika özgürlüğünün en önemli görünüm biçimi işçi sendikası üyeliğidir. Sendika özgürlüğü, anayasa, kanun ve uluslararası düzenlemelerle her ne kadar tanınsa da, korunmadığı sürece bir anlam ifade etmez. İşçi sendikası üyeliğinin fiilen korunabilmesi için, üçüncü kişilerin sendika özgürlüğüne müdahale edememesi gerekir. İşçi sendikası üyeliğinin kazanılması prosedürü her ne kadar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17. maddesinde öngörülmüşse de, üyeliğe kabul hususunda kolektif sendika özgürlüğünün bir gereği olarak işçi sendikalarının da birtakım yetkileri vardır. Bu nedenle işçilerin sendika üyeliğini kazanması hususunun sendikalara karşı özel olarak korunması gerekmektedir.

 

            Anahtar Kelimeler: Sendika özgürlüğü, işçi sendikası üyeliği, işçi sendikası üyeliğinin korunması, işçi sendikası üyeliğinin kazanılması.