İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN ÜYE OLUNAN SENDİKAYA KARŞI ÜYELİĞİN KAZANILMASI SIRASINDA KORUNMASI


Çoban N.

4. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.12-14

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.12-14

Özet

                     ÖZ

            Sendika özgürlüğünün en önemli görünüm biçimi işçi sendikası üyeliğidir. Sendika özgürlüğü, anayasa, kanun ve uluslararası düzenlemelerle her ne kadar tanınsa da, korunmadığı sürece bir anlam ifade etmez. İşçi sendikası üyeliğinin fiilen korunabilmesi için, üçüncü kişilerin sendika özgürlüğüne müdahale edememesi gerekir. İşçi sendikası üyeliğinin kazanılması prosedürü her ne kadar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17. maddesinde öngörülmüşse de, üyeliğe kabul hususunda kolektif sendika özgürlüğünün bir gereği olarak işçi sendikalarının da birtakım yetkileri vardır. Bu nedenle işçilerin sendika üyeliğini kazanması hususunun sendikalara karşı özel olarak korunması gerekmektedir.

 

            Anahtar Kelimeler: Sendika özgürlüğü, işçi sendikası üyeliği, işçi sendikası üyeliğinin korunması, işçi sendikası üyeliğinin kazanılması. 

            ABSTRACT

            Liberty of trade union membership is the most important form of liberty of union. The liberty of the union does not make sense unless it is recognized by the constitution, laws and international regulations. In order to effectively protect trade union membership, third parties should not interfere with liberty of trade union. Although the procedure for acquisition of trade union membership is stipulated in Article 17 of the Law on Trade Unions and Collective Labor Agreements No 6356; trade unions have a number of powers as a requirement of collective trade union freedom on admission to membership. For this reason, workers' participation in trade union membership must be protected against unions.

           

            Keywords: Liberty of union, the membership of trade union, protection of the membership of trade union, acquisition of trade union membership.