The Role of Surveillance Technologies in the Securitization of EU Migration Policies and Border Management


Kaya C. , Sadık G.

Uluslararasi Iliskiler-International Relations, vol.17, no.68, pp.145-160, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 68
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33458/uidergisi.856932
  • Title of Journal : Uluslararasi Iliskiler-International Relations
  • Page Numbers: pp.145-160

Abstract

ABSTRACT

This study offers critical analysis on the role of surveillance technologies in the securitization of migration policies and the impact of such practices on the EU’s international identity. The EU member states have adopted various technological instruments that have serious consequences both for the course of the EU’s migration policies and its normative international identity. The findings of this research suggest that by securitizing its migration policies through new surveillance technologies, the EU may risk violating its founding norms and principles. These violations are, in turn, likely to have serious political repercussions for the global image and credibility of the EU in the years to come. Keywords: Surveillance Technologies, Securitization, Border Management, Normative Power, Migration Policy of the EU

ÖZET

Bu çalışma, gözetim teknolojilerinin göç politikalarının güvenlikleştirilmesindeki rolü ve bu tür uygulamaların AB’nin uluslararası kimliği üzerindeki etkisi hakkında eleştirel bir analiz sunmaktadır. AB üye devletleri hem AB’nin göç politikaları hem de normatif uluslararası kimliği açısından ciddi sonuçları olan çeşitli teknolojik araçlar edinmiştir. Bu çalışmanın bulguları, AB’nin göç politikalarını yeni gözetim teknolojileri ile güvenlikleştirmesinin kuruluş normlarını ve ilkelerini ihlal etme riski taşıyabileceğini düşündürmektedir. Bu ihlallerin önümüzdeki yıllarda AB’nin küresel imajı ve güvenilirliği açısından ciddi siyasi yansımaları olması muhtemeldir. Anahtar Kelimeler: Gözetim Teknolojileri, Güvenlikleştirme, Sınır Yönetimi, Normatif Güç, AB’nin Göç Politikası