Pillory as a Sanction in Terms of Comparative Law and History of Law


Creative Commons License

Kılınç A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.1007-1032, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1007-1032

Abstract

This essay examines pillory that is a penal sanction in the light of comparative law and history of law disciplines. We put a wide interpretation on pillory and we think if the people knew about the pilloried subject in any wise, we could easly say there is a pillory. Taking on board the principles of contemporary penal law, pillory is not a penalty. But in the history of law at the various countries pillory is used as a penalty and you can fi nd pillory as public execution of sentence. In Turkey pillory was used as proclaim of sentence. Today in United States of America pillory is used as safety measure. Pillorying the offender interferes in human rights. So executer must be very careful while using pillory.

Bu makalenin konusunu mukayeseli hukuk ve hukuk tarihi bilimleri ışığında ceza hukuku yaptırımı seklinde uygulanan teshir oluşturmaktadır. Biz teshiri geniş yorumlayarak, teshir edilen olgunun çeşitli yöntemlerle diğer kişiler tarafından bilinmesi en azından ondan haberdar olunması olarak algılıyoruz. Çağdaş ceza hukukunun ortaya koyduğu iyi bir cezada olması gereken şahsilik, insan onuruyla bağdaşma ve düzeltilebilirlik prensipleri dikkate alındığında teşhiri teknik anlamda ceza olarak kabul etmemek gerekir. Fakat hukuk tarihinde çeşitli devletlerde teşhir hem bir ceza olarak uygulanmış hem de hükmün alenen infazı seklinde karşımıza çıkmıştır. Çok yakın tarihe kadar ise teshir ülkemizde hükmün ilanı seklinde kendisini göstermiştir. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri’nde teshir, güvenlik tedbiri seklinde uygulanmaktadır. Faili teshir etmek ile onun doğrudan manevi varlığına bir müdahale söz konusu olmaktadır. Bu nedenle bu müessese kullanılırken çok dikkatli olmak gerekir