Kuramdan Uygulamaya: Dış Politika Analiz Yöntemleri


Sula I. E.

in: Dış Politikada Karar Alma Modellerinden Uygulamaya, İlhan Sağsen,Nuh Uçgan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.19-36, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.19-36
  • Editors: İlhan Sağsen,Nuh Uçgan, Editor

Abstract

Kitabın bu bölümü,  DPA yaklaşımlarının ayrıntılı bir özetini vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak ilk kısımda DPA yazınının bağımsız kimliğini kazanmasında etkili olan temel akademik çalışmalar özetlenmekte, ikinci kısımda ise DPA yazınında yaygın olarak kullanılagelen temel DPA yaklaşımları özetlenmektedir. Sonuç kısmı DPA alanının bağımsız bir alt-disiplin olarak kimliğini tartışmakta ve bölüm hakkında genel bir değerlendirme sunmaktadır.