Investigation of Upper Extremity Dynamic Balance Scores in Archers aged 14-16


Creative Commons License

Ödemiş E., Çelik S.

Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.1-11, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The study aimed to examine the upper extremity dynamic balance scores of archers aged between 14-16. Methods: Fourty-seven athletes (Male=32 and Female=15) with an average age of 14.95±0.88, an average height of 170.38±9.62 and an average weight of 62.74±11.20 participated voluntarily in the study. Upper extremity dynamic balance scores of the participants were measured with the upper extremity y dynamic balance test. Composite scores were calculated using the formula (Medial + Inferolateral + Superolateral / 3). Dependent Sample T Test was used for comparisons. In the classification of effect size, the classification table of Hopkins in 2002 was used. Results: As a result of the upper extremity y dynamic balance test in archers, a significant difference was found between the right and left measurements only in the inferolateral direction (p<0.05). There was no statistical significant difference between the composite scores obtained (p>0.05). Conclusion: Considering the upper extremity y dynamic balance composite score differences of the 14-16 year old archers in the study group, it was determined that there was no asymmetry in terms of balance skills. 

Amaç: Bu çalışmada 14-16 yaş arası okçuların üst ekstremite dinamik denge skorlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 14,95±0,88 yıl, boy ortalaması 170,38±9,62 cm ve kilo ortalaması 62,74±11,20 kg olan 47 sporcu (erkek=32 ve kadın=15) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların üst ekstremite dinamik denge skorları, üst ekstremite y dinamik denge testi ile ölçülmüştür. Kompozit skorlar, (Medial + İnferolateral + Süperolateral / 3) formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Karşılaştırmalar için Bağımlı Örneklem T Testi kullanılmıştır. Etki büyüklüğü sınıflandırmasında, Hopkins’in 2002 yılında ortaya koyduğu sınıflandırma tablosu kullanılmıştır. Bulgular: Okçularda üst ekstremite y dinamik denge testi sonucunda sadece inferolateral yönde sağ ve sol ölçümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Elde edilen kompozit skorlar arasında ise anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Çalışma grubunda 14-16 yaş okçuların üst ekstremite y dinamik denge kompozit skor farkları dikkate alındığında denge becerisi bakımından bir asimetri durumu olmadığı tespit edilmiştir.