Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Neoliberalism in context. Governance, subjectivity and knowledge

Eurasian Geography And Economics, vol.63, no.1, pp.128-131, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

COVID-19 Experience of Higher Education Students in Urban and Rural Areas

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), no.46, pp.337-354, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Covid-19 and Online Education: The MEaning and Function of Home for Higher Education Students

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.33, pp.60-78, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Konut Politikalarında Eşitsiz Benzerlik Türkiye ve İngiltere’nin Kamusal Aktörleri

İnsan Toplum, vol.10, no.4, pp.445-470, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alternatif Konut ve Rekreasyon Alanı Olarak Hobi Bahçeleri ve Hobi Bahçelerindeki Evler

7. Kent Araştırmaları Kongresi: Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Yaşam Çevreleri, Ankara, Turkey, 16 May 2022

The COVID-19 pandemic and the socialization of higher education students living in rural and urban areas

ENQUIRE Conference 2021 (13th): Researching social justice: The path to social change in a world facing Covid-19, University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom, 22 - 23 April 2021 Sustainable Development

Location Matter: Experiencing COVID-19 Differently as Higher Education Student

BSA 70th Anniversary Annual Conference 2021: Remaking the Future, United Kingdom, 13 - 15 April 2021 Sustainable Development

Çok Kültürlülüğü Yeniden Düşünmek: İngiltere, Leicester Örneği

5. Milletlerarası Şehir Tarihi Yzarları Kongresi: Çok Dilli, Çok Kültürlü Şehirler, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Turkey, 26 - 27 November 2020

İmar Planları ve Şeffaflık: İngiltere Southampton Belediyesi Örneği

5. Kent Araştırmaları Kongresi: Kentleşme ve Yaşam Kalitesi, Ankara, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2020

The Role of the Social Media for the Creation of Place Belonging in terms of Different Resident Groups

Cities, Communities and Homes: Is the Urban Future Livable?, Derby, United Kingdom, 22 - 23 June 2017

Sahil Bölgesini Tercih Etme ve Mekân Oluşturma Açısından Ev Sahibi ve Kiracılar ile Konumun Rolü: İngiltere Southampton’dan Ocean Vıllage Örneği

9. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum 4.0: Anlamak Çözmeye Yetmiyor: Çözülme, Belirsizlik, Güvencesizlik, Sosyoloji Derneği, Turkey, 19 - 21 September 2019

Importance of Location for all Tenure Groups in a Neoliberal Waterfront Area: The Case of Ocean Village, Southampton

Postgraduate Study Day: Centre for Studies of Home, at Queen Mary University of London, London, Canada, 07 November 2018

Understanding Tenure Groups in terms of Online and Offline Communities` Perspective

BSA Annual Conference 2018: Identity, Community and Social Solidarity at Northumbria University, Newcastle, Australia, 10 - 12 April 2018

Creation of (S)elective Belonging in a Redeveloping Waterfront Area in terms of Different Tenure Groups

ENQUIRE Conference 2021 (10th): Identity, belonging and activism in the 21st Century at University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom, 24 February 2018

Waterfront Regeneration and Nimbyism

PGR Conference, University of Southampton, Southampton, United Kingdom, 12 January 2016

Books & Book Chapters

60 Yıl Sonra Bursa’da Tanpınar Zamanı

Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları, Bursa, 2022

OECD Perspektifinden Kentleşme ve Sosyal Politika

in: Sosyal Politikayı Keşfetmek Temel Çalışma Konuları, Abdulkadir Develi,Esat İpek, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.113-126, 2022

Çok Kültürlülüğü Yeniden Düşünmek: Leicester Örneği

in: Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler), Bozkurt Ömer, Tuğrul Mehmet, Aydın Yahya, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, pp.179-188, 2021

Kamusal Aktörler Olarak TOKİ-Belediye İş Birlikleri

in: Tanzimat'tan Günümüze İmar ve Şehircilik Tarihi, Musa Öztürk, Editor, Bayındır Memur-Sen ve İdealkent Yayınları, Ankara, pp.349-364, 2021

Türkiye Özelinde COVID-19’un Evin İşlevi Üzerindeki Etkisi

in: Küresel Salgınlara Farklı BakışlarPsikolojik, Sosyolojik, Dinî, Kültürel, Tarihi, Hukuki ve Siyasi Analizler, Prof. Dr. Ejder Okumuş, Editor, ESKİYENİ YAYINLARI, Ankara, pp.511-528, 2020

Sense of Place and Belonging in a Redeveloping Waterfront Area

in: Sea Lines of Communication: Discovery, Newbery, M, Martin, N.F., Gibson, B, Mayon, R. VE Westbury, S., Editor, University of Southampton, Southampton, pp.178-195, 2016

Other Publications