Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The "ends" of islamism: Rethinking the meaning of Islam and the political

Insight Turkey, vol.15, no.1, pp.111-125, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Civil Society and its Cultural Origins in a Turkish City: Konya

MIDDLE EAST CRITIQUE, vol.22, no.3, pp.232-287, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

75 years of higher religious education in modern Turkey

Muslim World, vol.89, pp.389-413, 1999 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

MEHMET GENÇ HOCA’NIN ARDINDAN TARİH SOSYOLOJİSİ ve BİR AKADEMİ MUHASEBESİ

TÜBA GÜNCE, no.66, pp.21-24, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Şiddet Yönetimi, Etnik Milliyetçilik ve Kürt Sorunu

Tezkire Dergisi, no.73, pp.15-26, 2020 (Other Refereed National Journals)

Bir Hak Arama Yöntemi Olarak Şiddet (İhkak-ı Hak)

Tezkire Dergisi, no.73, pp.137-144, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ayasofya, Dünyamızın Aynısı

Tezkire Dergisi, no.72, pp.13-24, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tarihselcilik Tartışması Bağlamında Ezmanın Teğayyuru ve "Asrın İdrakı" Meselesi

Tezkire Dergisi, no.71, pp.63-80, 2020 (Other Refereed National Journals)

Korona Virüs Aynasında Küreselleşme, Sosyolojimiz ve Komplo Teorileri

Tezkire Dergisi, no.71, pp.13-28, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türk-İslam İlahiyatında Tarihselcilik Tartışması

Tezkire Dergisi, no.68, pp.9-29, 2019 (Other Refereed National Journals)

Transatlantik Düzenin Sınırları

Tezkire Dergisi, no.64, pp.11-14, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sosyoloji Semasından Bir Yıldız Kaydı: Hüsamettin Arslan

Tezkire Dergisi, no.63, pp.29-32, 2018 (Other Refereed National Journals)

Şerif Mardin'in Katkısını Doğru Anlamak

Tezkire Dergisi, no.61, pp.11-16, 2017 (Other Refereed National Journals)

Büyük Dönüşüm: 16 Nisan

Tezkire Dergisi, no.60, pp.15-20, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yeni Türkiye’de Demokrasinin Sosyolojik Dinamikleri

Kamu'da Sosyal Politika, vol.10, no.56, pp.92-104, 2014 (National Non-Refereed Journal)

İlahiyat Sosyolojisi: Bir Sosyal DeğişimDinamiği Olarak İlahiyat Sorunu

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.3, pp.101-135, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

KARİZMANIN AŞIRI GERÇEKLİĞİ

BİRİKİM DERGİSİ, no.163-164, pp.53-61, 2012 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Politics at home, politics in the world: The return of the political in Turkish foreign policy

Mediterranean Quarterly, vol.21, no.1, pp.61-75, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Reform, İctihad ve Tecdid Bağlamında İslâm ve Hayat

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.43-73, 2008 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İslamcılık ve Bir Modern Melankoli: Eve Dön(eme)mek

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.3, pp.13-50, 2008 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

European values and the Muslim world: Turkish cases at the European Court of Human Rights

Global Change, Peace and Security, vol.20, no.1, pp.99-108, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Metin, Tarih ve Şiddetin Kaynakları: İslam’ın Kültürel Çoğulculuğunun Tarihsel ve Sosyolojik Tezahürleri

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.91-111, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyo-Kültürel ve Politik Yönleriyle Alevilik Üzerine Notlar

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.57-76, 2007 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

HER KARŞILAŞMANIN İKİ YANI VARDIR

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.3, pp.427-436, 2006 (Other Refereed National Journals)

Tarihi, Kültürel, Folklorik ve Aktüel Boyutlarıyla Alevilik

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.110, 2006 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE EĞİTİM BİR MAXWELL CİNİ OLACAK MI?

Muhafazakar Düşünce Dergisi, vol.2, no.6, pp.31-52, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türk siyasi düşüncesinde kayıp halka: Siyasal Kemalizm, Sosyalizm ve İslamcılık

Divan: Disiplinlerarası Çalışma Dergisi, vol.2005, no.19, pp.35-59, 2005 (Other Refereed National Journals)

Mormonluk: Amerika’nın Ahir Zamanının Dini ve Azizleri

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.95-125, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Modernleşme Ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi Ve Otoritenin Dönüşümü

Bilimname, vol.2004, no.3, pp.131-152, 2004 (Other Refereed National Journals)

Amerika’da Kudüs’ü Kurmak İçin: Mormonlarda Din ve Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.1, no.3, pp.27-64, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Üniversiteden multiversiteye taşra-merkez diyalektiği

Toplum ve Bilim, no.97, pp.93-122, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitimde Küresel İmkânlar Küreselleşen Dünyada Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Özgürleşim Fırsatları Üzerine

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.2, no.1, pp.7-22, 2002 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'nin Beden Siyaseti ve Sembolik Kapitalizmi

Birikim, no.152-153, pp.125-135, 2002 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Modernizmin Aydınlanma Vehmi

Toplumbilim, no.11, pp.103-112, 2000 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

THE QUESTION OF JUSTIFICATION IN THE HISTORY OF ART FROM PLATO TO GADAMER THROUGH HEGEL

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.4, pp.293-311, 1999 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Aklın sosyolojik soykütüğü: Soy akıldan tarihsel ve toplumsal akla doğru

Toplum ve Bilim, no.82, pp.114-140, 1999 (Other Refereed National Journals)

Deconstructing Time/Space for Reconstructing Drama and Dream versus Utopia and Heterotopia

Selçuk İletişim, vol.1, no.1, pp.121-132, 1999 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Cumhuriyet, Toplumsal Değişim Söylemleri ve Demokrasi

Yeni Türkiye, vol.4, no.23-24, pp.1113-1125, 1998 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

The Reflexivity of Modernity and Social Sciences

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.12, pp.151-166, 1998 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

SOME REMARKS ON MARTIN HEIDEGGER'S PATH OF QUESTIONING TECHNOLOGY AND PHENOMENOLOGY

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.12, pp.167-184, 1998 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Demokrasiden Önce Ne Alırdınız?

Tezkire, no.13, pp.12-38, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Anlamın Termodinamiğine Doğru: Dücane Cündioğlu'nun Çabası

İslami Araştırmalar, vol.9, no.1,2,3,4, pp.225-230, 1996 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kur'an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı

İslami Araştırmalar, vol.9, no.1,2,3,4, pp.78-102, 1996 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

"İslami Hareket" Tartışmaları

Tezkire Dergisi, no.2, pp.8-24, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MODERN DÜNYADA AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ VE MUHTEMEL GELECEĞİ ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA AİLE, Ankara, Turkey, 14 August 2020, vol.1, pp.167-180

Bilim ve Din Arasında Meşruiyet Alışverişinin Hermenötik Bağlamı

Kur'an ve Pozitif Bilim, İstanbul, Turkey, 27 April 2019, no.12, pp.15-54 Sustainable Development

EKSEN ALGISI KLASİK EZBERLERDEN KAYNAKLANIYOR

DEĞİŞEN KÜRESEL GÜÇ DEĞİŞİMLERİ VE TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 6 - 07 October 2010, pp.9-16 Creative Commons License

Küresel Kentleşme ve Kentsel Kimlik

Yerel Yönetimler Kültür Şurası, Konya, Turkey, 01 September 2006, pp.93-101 Sustainable Development

BİLİM, BİLİMSEL YÖNTEM VE İSLAM/İLAHİYAT BİLİMLERİNDE (ULUM-İ DİNİYYE) YÖNTEM SORUNU

MODERN DÖNEMDE DİNİ İLİMLERİN TEMEL MESELESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 17 April 2007, pp.63-69 Creative Commons License

TARİHSELCİLİKTEKİ HUZUR İRADESİ

3. KUR'AN HAFTASI, Ankara, Turkey, 13 - 17 January 1997, pp.229-238 Creative Commons License

KUR'AN TARİHSELCİLİĞİNE BİR SOYKÜTÜĞÜ (GENEOLOGY) DENEMESİ

KUR'AN'I ANLAMADA TARİHSELLİK SORUNU, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 1996, pp.30-36 Creative Commons License

OBJEKTİVİST VE RELATİVİST İRADELER ARASINDA KUR'ANI ANLAMA SORUNU

2. KURAN SEMPOZYUMU: TEBLİĞLER VE MÜZAKERELER, Ankara, Turkey, 4 - 05 November 1995, pp.51-62 Creative Commons License

KUR'AN'I ANLAMA ÜZERİNE

1. KUR'AN HAFTASI , Ankara, Turkey, 3 - 05 February 1995, pp.233-238 Creative Commons License

Books & Book Chapters

İslam ve Solun Soykütüğü

Vadi Yayınları, İstanbul, 2021

İslam ve Sekülerleşmenin Kaynakları

Vadi Yayınları, İstanbul, 2021

Nostalji ve Ütopyanın Ötesinde Bir Said Halim Paşa Gerçekliği

in: Said Halim Paşa - Geleneğin Muhafızı, Değişimin Hali, Vahdettin Işık - Yunus Şahbaz, Editor, Kadim Yayınları, Ankara, pp.34-66, 2021

Osmanlı'nın İslamcı Prens'i: Said Halim Paşa

in: Said Halim Paşa - Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür, Asım Öz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.193-208, 2021

Bir Müslüman Öznenin İnşası Yolunda İslam Deklarasyonu

in: Doğu-Batı Arasında Aliya - II (Aliya İzzetbegoviç'in Doğumunun 95. Yılı ve Eserleri, Ömer Erdoğan, Editor, KAF Yapım, Ankara, pp.20-56, 2020 Sustainable Development

Sociological Remaining of Outbreak and Globalization between Evocation and Oblivion

in: REFLECTIONS ON THE PANDEMIC in the Future of the World, Muzaffer Şeker, Ali Özer, Ömer Korkut,, Editor, Turkish Academy of Sciences Publications, Ankara, pp.655-678, 2020

Dini Hayatın İlk Biçimleri

Ataç Yayınevi, Ankara, 2019

Max Weber ve İslam

Vadi Yayınları, Ankara, 2019

DİNİ HAYATIN İLK BİÇİMLERİ

Ataç Yayınları, İstanbul, 2019

Adalet ve Kalkınma Arasında AK Parti

in: Kuruluşundan Bugüne AK Parti - Siyaset, Nebi Miş,Ali Arslan, Editor, SETA, Ankara, pp.231-260, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Sunuş

in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, İslamcılık, YASİN AKTAY, Editor, İLETŞİM YAYINLARI, İstanbul, pp.13-25, 2018

Halife Sonrası Şartlarda İslâmcılığın Öz Diyar Algısı

in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce/İslâmcılık, AKTAY YASİN, Editor, İLETŞİM YAYINLARI, İstanbul, pp.68-95, 2018

DİN SOSYOLOJİSİ

Vadi Yayınları, İstanbul, 2017

İslâmve Sekülerleşmenin Kaynakları

Vadi Yayınları, İstanbul, 2017

Neye Himmet Neye Hizmet

Tezkire Yayınları, 2017

MORMONLAR

in: YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.419-428, 2017 Creative Commons License

İslamcılık, Sosyolojik Performans ve Said Halim Paşa

in: Hikaye Şu; Türk Düşüncesinin Kaderi, ÖNER BUÇUKCU, Editor, TEZKİRE YAYINLARI, İstanbul, pp.191-200, 2016

MODERN DÜNYADA AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ VE MUHTEMEL GELECEĞİ ÜZERİNE MÜLAHAZALAR VE GELECEĞE DAYALI PROBLEMLER

in: AİLE SOSYOLOJİSİ YAZILARI, MUSTAFA AYDIN, Editor, AÇILIM KİTAP, İstanbul, pp.181-188, 2014

Demokratikleşmenin Sosyolojik Analizi

in: Türkiye'nin Demokratik Dönüşümü, YILMAZ MURAT,Hamit Emrah Beriş, Editor, SDE YAYINLARI, Ankara, pp.107-132, 2013 Creative Commons License

Geleneksel Modern ve Postmodern Toplumlarda Din / İşlevsel Dönüşüm

in: Din ve Toplum, Yasin Aktay, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.196-221, 2013

Temeller ve Tanımlar

in: DİN VE TOPLUM , Yasin Aktay, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.2-3, 2013

Elite Power and the Manufacture of a Moral Panic: The Case of the Dirty War in Argentina

in: Moral Panic in the Contemporary World, YASİN AKTAY, Editor, BLOOMSBURY, New York, pp.263-281, 2013

DİN

in: SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR, EMRE GÖKALP, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.50-79, 2012

Karizma Zamanları

Timaş Yayınları, İstanbul, 2011

Modernist Yorumun Teknolojik Çıkarları

in: Fazlur Rahman'ı Doğru Anlamak, Ahmet Tahir Dayhan, Editor, Deuif, İzmir, pp.223-230, 2011 Creative Commons License

Korku Ve İktidar

Pınar Yayınları, İstanbul, 2010

Islamophobia in Turkey

in: Thinking Through Islamophobia: Global Perspectives, S. Sayyid,AbdoolKarim Vakil, Editor, C. Hurst & Co. , London, pp.195-206, 2010

Modern Dünyada Ailenin Dönüşümü ve Muhtemel Geleceği Üzerine Mülahazalar ve Geleneğe Dayalı Problemler

in: Kutlu Doğum 2009 Küreselleşen Dünyada Aile, TDV, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, pp.177-188, 2010

İslamcılıktaki Muhafazakar Bakiye

in: Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce: Muhafazakarlık, Tanıl Bora, Editor, İLETŞİM YAYINLARI, İstanbul, pp.346-360, 2006

Küresel Kentleşme: Konya Örneği

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINLARI, Konya, 2005

Das Konzept einer muslimisch-demokratischen Partei und die AKP

in: Konferenzberichte Islam, Staat und moderne Gesellschaft in der Türkei und in Europa , Konrad-Adenauer-Stiftung, Editor, Konrad-Adenauer-Stiftung , Ankara, pp.321-337, 2005 Creative Commons License

The Historicist Dispute in Turkish Islamic Theology

in: Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition, Şinasi Gündüz,Cafer Sadık Yaran, Editor, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, pp.65-86, 2005 Creative Commons License

Halife Sonrası Şartlarda İslamcılığın Öz-Diyar Algısı

in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Yasin Aktay, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.68-128, 2005 Sustainable Development

YENİ ANLAMA YÖNTEMLERİNİN İMKAN VE SINIRLARI

in: GÜNCEL DİNİ MESELELER BİRİNCİ İHTİSAS TOPLANTISI, MEHMET BULUT, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.455-459, 2004 Creative Commons License

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN STAAT UND RELIGION IN AMERIKA DER EINFLUSS RELIGIÖSER SEKTEN

in: DAS VERHÄLTNIS VON STAAT UND RELIGION - UNTERSCHIEDLICHE MODELLE, KONZEPTE UND ERFAHRUNGEN, KONDRAD ADENAUER STIFTKONDRAD ADENAUER STIFTUNG, Editor, KONDRAD ADENAUER STIFTUNG, Ankara, pp.31-56, 2003 Creative Commons License

A Sociology of the History of Law and Legitimation in Ottoman Society

in: New Millennium Perspectives in the Humanities, Judi Upton-Ward, Editor, Global Humanities Press, New York, pp.91-100, 2002 Creative Commons License