Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Professor

  Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

 • 2008 - 2012 Professor

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Sogıology

 • 1999 - 2005 Associate Professor

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Sogıology

 • 2003 - 2004 Associate Professor

  University of Maine, The Community School , Sosyoloji

 • 1997 - 1999 Assistant Professor

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Sogıology

 • 1992 - 1996 Research Assistant

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Sogıology

Courses

 • Undergraduate DİN SOSYOLOJİSİ

 • Doctorate GÜNCEL SOSYOLOJİ TARTIŞMALARI

 • Doctorate MİLLİYETÇİLİK ETNİSİTE VE KİMLİK SOSYOLOJİ