Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mobil Devlet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği

ACTA INFOLOGICA, vol.5, no.1, pp.39-52, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

ÖZEL HASTANELERDE İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR NİTEL ARAŞTIRMA: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, pp.227-235, 2020 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerin Akıllı Üretim Modeline Geçiş Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.116-132, 2020 (Other Refereed National Journals)

A COMPARATIVE ANALYSIS OF E-GOVERNMENT SERVICES OF CROTIA, POLAND AND TURKEY

International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, vol.11, no.2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

THE FACTORS AFFECTING INFORMATION TECHNOLOGIES RISK MANAGEMENT TURKEY’S STATE UNIVERSITIES

International Journal of E-Business E-Government Studies, vol.10, no.2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Online Müşteri Sadakatini Etkileyen Müşteri Algılarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.32, pp.353-362, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Online Alışveriş Sitesi KUllanıcı Algılarının Müşteri Güven ve Sadakatine Etkilerinin İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.109-132, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

E-Müşteri Algıları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yönetim Bilişim Sİstemleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.15-31, 2017 (Other Refereed National Journals)

Online Alışveriş Sitesi Kaynaklı Müşteri Algılarının MüşteriMemnuniyetine Etkilerinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.313-329, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi Örneği

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilişim Teknolojisi Risk Yönetimi Başarısının Yordayıcısı Olarak Kurumsal Değişkenlerin İncelenmesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol.1, no.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinin Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.1-15, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’deki 15 Yaşındaki Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojileri İmkanlarının Okuma Alışkanlıklarına Etkisi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.171, no.171, pp.155-169, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kablosuz Ağlarda Tahmine Dayalı Hücreler Arası Geçiş Algoritmaları

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.3, no.3, pp.27-36, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.2, no.3, pp.33-38, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Ankara, Turkey, 22 - 23 January 2021, pp.186-198

Karanlık Fabrikalar:Geçmiş, Günümüz ve Gelecek

ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE SOSYAL BİLİMLERDE YENİLİKLER SANAL SEMPOZYUMU (IVSESS), 3 - 05 April 2019

An Investigation of Online Shopping Habits of Univeristy Students: Gaziantep Province Case

5th International Management Information Systems Conference, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2018

The Factors Affecting Information Technologies Risk Management At Turkey’s State Universities

7th International Conference on eBusiness and eGovernment (ICEBEG), 23 November 2017, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara., Ankara, Turkey, 23 November 2017

The Scale of E-Customer Perceptions: A Study of Validityand Reliability

4th International Management Information Systems Conference, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017

Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi ve Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme

3.International Management Information Systems Conference, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016

Bilişim Teknolojileri Risk Yönetiminin Yordayıcısı Olarak Kurumsal Değişkenlerin İncelenmesi

1.Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014

Üniversite Bilişim Altyapısının Yenilenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği

Akademik Bilişim 2012, Uşak, Turkey, 01 February 2102 - 03 February 2012

Books & Book Chapters

Siber Güvenlik Kapsamında Kritik Enerji Altyapılarının Durumu ve Uluslararası Sistemdeki Uygulamaları

in: Teknoloji ve Uluslararası İlişkiker, Dr. Ömer Aydın; Dr. Çağdaş Cengiz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.225-247, 2021

Critical Antecedents of Trust in E-Government Services in Turkey

in: Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, Babaoğlu Cenay, Akman Elvettin, Kulaç Onur, Editor, IGI Global, pp.94-116, 2021

Affective Domain of E-Commerce

in: Advanced MIS and Digital Transformation for Increased Creativity and Innovation in Business, Gülay Ekren,Alptekin Erkollar,Birgit Oberer, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.77-103, 2020

COVID-19 PANDEMIC’S IMPACT ON ONLINE CUSTOMERS’ BEHAVIOUR IN TURKEY: A QUALITATIVE RESEARCH

in: C19 Sciences Humanities, Vandana Daksh, Editor, IKSAD International Publishing House, Ankara, pp.48-67, 2020

Bulut Bilişim ve Bulut MİY

in: Bilgi Çağı’xxnda Müşteri İlişkileri Yönetimi, Prof. Dr. Gonca Telli Dr. Öğr. Üyesi Samet Aydın, Editor, Kiriter Yayınevi, İstanbul, pp.157-174, 2020