Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Ankara Yildirim Beyazit University, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

 • 2017 - 2021 Assistant Professor

  Ankara Yildirim Beyazit University, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

 • 2008 - 2017 Expert

  Gazi Üniversitesi, Rektörlük

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

  Ankara Yildirim Beyazit University, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

 • 2018 - 2019 Deputy Head of Department

  Ankara Yildirim Beyazit University, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Courses

 • Postgraduate Nitel Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Database Management

 • Undergraduate E-Business

 • Postgraduate System Design

 • Postgraduate Veri Tabanı Yönetimi ve Bilgisayar Ağları

 • Undergraduate Operations Management

 • Postgraduate İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ

 • Undergraduate Sistem Analizi

 • Undergraduate INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

 • Undergraduate Computer Networks and Security

 • Postgraduate YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 • Undergraduate Introduction to Information Systems

 • Postgraduate Computer Networks

 • Postgraduate BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

 • Undergraduate Database Management

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • TÜRKİYE’DEKİ BİREY VE KURUMLARIN DİJİTALLEŞME DÜZEYİNİ ÖLÇME ÇALIŞMALARI: DİJİTAL TÜRKİYE ENDEKSİ

  Ateş V. (Consultant)

  H.Bayraktar(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2021

 • İŞLETMELERDE KULLANILAN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN FAYDALARININ İNCELENMESİ: YİĞİT AKÜ ÖRNEĞİ

  Ateş V. (Consultant)

  B.Akça(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2020

 • KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (KKP) KULLANIMININ İŞLETMEYE KATKILARI ÜRETİM FİRMASI ÖRNEĞİ

  Ateş V. (Consultant)

  A.Taşdelen(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2020

 • TEKNOKENTLERDE KULLANILAN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ SİSTEM ÖNERİSİ

  Ateş V. (Consultant)

  A.Taşpınar(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2019

 • BİLGİSAYAR PROGRAMCILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

  Ateş V. (Consultant)

  G.Yıldız(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018