Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2010 - Continues Associate Professor

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2017 Associate Professor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2008 - 2010 Assistant Professor

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2008 - 2008 Lecturer PhD

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2006 - 2008 Expert

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2005 Lecturer PhD

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2015 - Continues Head of Department

  Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Courses

 • Postgraduate HYPERTENSİON

 • Postgraduate AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

 • Postgraduate KOLLOJEN DOKU HASTALIKLARI

 • Postgraduate AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ

 • Doctorate AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNDE YAKLAŞIM

 • Postgraduate ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

 • Postgraduate RENAL TÜBÜLER HASTALIKLAR

 • Postgraduate VASCULITIS

 • Postgraduate CHRONİC RENAL DİSEASES

 • Postgraduate RENAL TUBULOPATHIES

 • Postgraduate URINARY TRACT INFECTIONS

 • Postgraduate VASKÜLİT

 • Postgraduate PERIODIC FEVER SYNDROMES

 • Postgraduate KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

 • Postgraduate COLLAGEN TİSSUE DİSEASES

 • Postgraduate HİPERTANSİYON

 • Postgraduate ACUTE RENAL FAİLURE

 • Postgraduate periyodik ateş sendromları

 • Postgraduate renal tubular diseases

 • Postgraduate kronik böbrek hastalığı