Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kıbrıs Meselesinin Tarihi Gelişimi ve Kıbrıs Türklerinin Siyasî, Hukukî ve Sosyo-Kültürel Durumu

Turkish Studies - Historical Analysis, vol.15, no.1, pp.193-208, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sykes-Picot Antlaşması’ndan İsrail’in Kuruluşuna Kadar Fİlistin Meselesi

Tarih Okulu Dergisi, vol.13, pp.246-265, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İşgalden İhtilale Milli Mücadele Hareketinin Diplomatik Boyutu

Türkiyat Mecmuası, vol.29, pp.88-126, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

27 Mayıs İhtilali’xxnin Geride Bıraktıkları ve İnönü Hükümetleri Döneminin Önemli İç Siyasi Gelişmeleri (1961-1965)

Maarif Mekpetleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.10-25, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ocak 1918 Tarihli Rapora Göre Dobruca’nın İdari, Siyasi ve Demografik Yapısı

Gazi Akademik Bakış, vol.11, no.21, pp.261-276, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kosova Sorunu ve Kosova’xxnın Bağımsızlık Süreci

Akademik Bakış, no.61, pp.556-571, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Devleti’nin Temel Dayanağı: Misâk-ı Millî

Yeni Türkiye Misâk-ı Millî Özel Sayısı, no.93, pp.196-205, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ulus Devlet İnşasında Nusayrî Politikaları ve Hars Komiteleri

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.78, pp.113-138, 2016 (Scopus) identifier

12 Mart Muhtırası Vesayetin Pekişmesi ve Ara Rejim Süreci 12 Mart 1971 14 Ekim 1973

History Studies, vol.8, no.1, pp.89-109, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Körfez Savaşı ve Türk Dış Politikasına Etkileri

Journal of Turkish Studies, vol.11, pp.53-70, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Askeri Vesayet Sisteminin İlk Halkası 27 Mayıs Süreci Ve Sonrası

Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.511-534, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Fatin Rüştü Zorlu nun Siyasi Mücadelesi Mayıs 1954 Mayıs1960

Gazi Akademik Bakış, vol.8, no.15, pp.161-188, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarih Yazımında Karşılaştırmalı Hâtırat Analizleri: 12 Mart Muhtırası Örneği

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.1, pp.441-458

Hazırlanan Raporlara Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Devletin Arap Alevîlerine (Nusayrîler) Yaklaşımı

IV. Uluslararası Alevîlik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.479-489

Türk Ocaklarının Spora Bakışı ve Faaliyetleri

TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLAR III, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 23 November 2018

Sonuçları İtibariyle 1950’den Günümüze Çubuk’ta Genel ve Yerel Seçim Tercihlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Bütün Yönleriyle Çubuk Ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.233-259

Tek Partili Dönemde Etimesgut’un İdari Teşkilatlanması

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.2, pp.360-374

Talat Aydemir Kalkışmalarının Türk Basınına Yansımaları ve Kamuoyu Oluşumu

Uluslararası Darbe Sempozyumu, Aydın, Turkey, 26 - 28 May 2017, vol.3, pp.1237-1248

20. Yüzyılın İlk Yarısında Sovyet İdaresinin Kazak Topraklarında Yerleşmesi ve Kazakların Genel Durmu

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.198-208

İnönü Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası (1961-1965)

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.641-657

Almatı (Alma-Ata) Ayaklanması ve Kazakistan’xxın Bağımsızlık Süreci

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.2, pp.289-296

Cumhuriyet Hükümetlerinin Çubuk a Yaptığı En Büyük Yatırımlardan Esenboğa Havalimanı ve Önemi

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 October 2015, pp.671-683

Books & Book Chapters

Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Anlayışının Başkent Ankara'da Kentsel/Mekânsal Dönüşüm Sürecine Yansımaları

in: Türk Kültürü Araştırmaları Serisi-I, Alev Duran-Gökçen Çatlı Özen, Editor, Berikan, Ankara, pp.467-490, 2021

Eğitimde Millileşme Çabaları: Tevhid-i Tedrisat

in: 95. Yılında Türkiye CUmhuriyeti’nde Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat, Prof. Dr. Mustafa TURAN, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.147-163, 2020

Tam Bağımsızlık Ülküsü ve Lozan Barış Konferansı’nda Düyûn-ı Umûmiyye Meselesi

in: SELÇUKLU TARİHÇİLİĞİNİN ZAMANSIZ KAYBIPROF. DR. FEDA ŞAMİL ARIK’A ARMAĞANTÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR -III, Alpaslan Demir, Tuba Tombuloğlu, Eralp Erdoğan, Ömer Düzbakar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.319-340, 2018

Kâmran İnan’ın Yönetim ve Dış Politika Anlayışına Bakış

in: Türk Tarihine Dair Yazılar II, Alparslan Demir, Tuba Kalkan, Eralp Erdoğan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.283-294, 2017