Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 • 2010 - 2013 Expert

  Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2010 Expert

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe, Sosyoloji

 • 2005 - 2006 Research Assistant

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Courses

 • Associate Degree TDS 209 Sağlık Bilgi Haritalaması

 • Undergraduate CENG 305 Operating Systems

 • Undergraduate MIS 351 Graphical User Interface Design and Programming

 • Postgraduate YBS 725 Veritabanı Yönetimi ve Bilgisayar Ağları

 • Associate Degree TDS 211 Sağlık Bilgi Sistemleri Tasarımı

 • Undergraduate BY 303 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI

 • Undergraduate BY 403 BİLGİ HARİTALAMA TEKNİKLERİ

 • Undergraduate MIS 203 DATA STRUCTURES AND ALGORİTHMS

 • Postgraduate SBE 507 Master Thesis

 • Postgraduate SBE 501 Academic Specialization

 • Postgraduate YBS 723 Sistem Tasarımı ve Yazılım Geliştirme

 • Undergraduate MIS 499 Senior Project

 • Undergraduate MIS 408 Mobile Development

 • Postgraduate MIS 533 Database Management

 • Postgraduate SBE 503 Seminer

 • Postgraduate MIS 532 Computer Networks

 • Undergraduate MIS 204 DATABASE MANAGEMENT

 • Undergraduate MIS 102 COMPUTER PROGRAMMİNG II

 • Undergraduate MIS 305 OPERATİNG SYSTEMS

 • Undergraduate MIS 301 WEB PROGRAMMİNG

 • Undergraduate MIS 207 COMPUTER NETWORKS AND SECURİTY