Education Information

Education Information

 • 2015 - Continues Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Language, Hıstory And Geography, Department Of Hıstory, Turkey

 • 2012 - 2014 Post Graduate

  Ankara University, Faculty Of Language, Hıstory And Geography, Department Of Hıstory, Turkey

 • 2007 - 2011 Under Graduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dil Bilimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Post Graduate

  Tamara Talbot Rice: Hayatı, eserleri, “Küçük Asya Selçukluları” adlı eserinin Anadolu Selçuklu tarihi bakımından yeri ve önemi

  Ankara University, Faculty Of Language, Hıstory And Geography, Department Of Hıstory

Foreign Languages

 • A2 Elementary Portuguese

 • B1 Intermediate Persian

 • C2 Mastery English