Assoc. Prof.

TUBA DİLAY KÖKENEK ÜNAL


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Bilimleri, Turkey

2017 - 2019

2017 - 2019

Associate Degree

Anadolu University, Forensıc Vocatıonal School, Adalet, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Expertise In Medicine

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Medizinische Universitaet Wien, Medical Faculty, Tıp Fakültesi, Austria

1995 - 1998

1995 - 1998

Undergraduate

Marmara University, School Of Medicine, Tıp Fakültesi, Turkey

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Pathology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2017 - 2019

2017 - 2019

Assistant Professor

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Genom ve Kök Hücre Merkezi

2016 - 2019

2016 - 2019

Assistant Professor

University Of Health Sciences, Health Research Center, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences