Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cezaevinde Kronik Hastalık Yönetimi ve Hemşirelik Uygulamaları

4. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kars, Turkey, 17 - 20 February 2023, pp.1492

Diyabet Hemşire Koçluk Becerilerinin Diyabet Hemşirelerine Aktarılması

2nd International Congress on Innovative Approaches in Medical and Health Sciences, 21 December 2022, pp.657-658

Pediyatrik Palyatif Hastalarına Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü

2nd International Congress on Scientific Advances, 21 November 2022, pp.655-656

COVID-19 Salgın Sürecinde Yetişkinlerde Bulaşıcı Olmayan Hastalık Durumunun Bulaşma/Bulaştırma Korkusu ve Tükenmişlik ile İlişkisi

BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ 1 INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 22 December 2022, pp.455

PSİKOLOJİK İNSÜLİN DİRENCİNİN DİYABETLİ BİREYLERİN HASTALIK YÖNETİMİNE KATKISI

BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ 1 INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, 22 December 2022, pp.492

Hemşirelerin Bulaşma/Bulaştırma Korkusunun Bakım Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

2nd International Congress on Innovative Approaches in Medical and Health Sciences, 15 December 2022, pp.167

Tip 1 Diyabetli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükü

2nd International Congress on Innovative Approaches in Medical and Health Sciences, 15 December 2022, pp.216

Profesyonel Hemşirelik İçin Bilim Felsefesi Birlikteliğine Gereksinim

International Congressof Health Research, 08 December 2022, pp.134

YAŞLI AYRIMCILIĞININ HEMŞİRELİK BAKIMINA ETKİSİ

SELCUK 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, 11 December 2022, pp.92

Demansı Olan Bireylerde Hayvan Destekli Müdahale

II. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2022, pp.229

BÜTÜNSEL HEMŞİRE KOÇLUĞUNDA DİYABETLİ BİREYE WALT DİSNEY MODELİ UYGULAMASI

SELCUK 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, 11 December 2022

HOLISTIC NURSE COACHING FOR INDIVIDUALS WITH DIABETES

2 nd INTERNATIONAL ACHARAKA MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES CONGRESS, 03 December 2022, pp.212-213

Kronik Hastalık Yönetiminde Sağlık Okuryazarlığının Rolü

6. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.338-344

Yaşlılarda Uyku Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı

6. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 October 2022, pp.331-337

Yaşlılarda Uyku Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı

6. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, 22 October 2022, pp.331-338

Kronik Hastalık Yönetiminde Sağlık Okuryazarlığının Rolü

6. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, 22 October 2022, pp.338-344

Nefroloji Kliniğindeki 65 Yaş ve Üstü Hastalarda Geriatrik Sendromların Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI, 14 - 16 November 2019

Türkiye’de Kişisel Sağlık Verilerinin Güvenliği Hakkında Öğrencilerin Görüşleri

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI, 14 - 16 November 2019

Antikoagülan İlaç Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 26 - 27 April 2019, pp.259-264

The Evaluation of Internet Use and Psychosocial Adjustment Levels in Adolescents Among High School Students

5th National 1st International Congress of Current Approaches in Nursing 15-17 Kasım – November 2018, Sakarya, 15 - 17 November 2018

Metrics

Publication

34

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Open Access

2