Assoc. Prof.

TAYLAN BARIN


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Biography

Doç. Dr. Taylan Barın, 2003-2007 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimi almış, mezun olduktan sonra Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak bir süre avukatlık yapmıştır. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Çokkültürlülük Teorisi ve Ulus-Devlet Anlayışına Etkileri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tez aşamasında Kanada’ya giderek Prof. Dr. Will Kymlicka’nın danışmanlığında araştırmalarda bulunmuştur. 2016 yılının Nisan ayında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti başlıklı teziyle doktor olmuştur. 2017-2018 Akademik yılında Washington D.C.’de bulunan Georgetown University Law Center’da Prof. Don Wallace Jr.’ın davetlisi olarak doktora sonrası araştırmalarda bulunmuş aynı tarihlerde International Law Institute’da araştırmalara katılmıştır.

2009 yılında Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Barın, 2011 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011-2013 yılları arasında TBMM bünyesinde kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunda uzman olarak görev yapmıştır.

2016 yılı Ağustos ayında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine atanan Barın, 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Dr. Taylan Barın’ın Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi, Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi başlıklı üç kitabı, yayımlanmış makaleleri ve kongre tebliğleri bulunmaktadır.

İngilizce bilen Barın, evli olup Ahmed Asaf, Mehmed Agâh ve Mustafa Yahya’nın babasıdır.

 

Education Information

2011 - 2016

2011 - 2016

Doctorate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Gazi University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Anayasa yargısının demokratik meşruiyeti

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

2011

2011

Postgraduate

Çokkültürcülük teorisi ve ulus-devlet anlayışına etkileri

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Research Areas

Law, Constitutional Law, Human Rights

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2011 - 2016

2011 - 2016

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Research Assistant

Ufuk University, Faculty Of Law

Non Academic Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

CONSTITUTONAL COURT OF TURKEY

Court, Ankara Yildirim Beyazit University, Kamu Hukuku

2011 - 2013

2011 - 2013

GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY

Grand National Assembly of Turkey Grand National Assembly, Ankara Yildirim Beyazit University, Kamu Hukuku

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Fundamentals of Law

Postgraduate

Postgraduate

Çağımızda Anayasa Yargısı

Undergraduate

Undergraduate

Türk Anayasa Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Temel Hukuk

Undergraduate

Undergraduate

Law and Practise

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması ve Sınırlanması Arasında: Kanunlaşan OHAL KHK’larının Yargısal Denetimi

BARIN T.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.75, no.2, pp.557-587, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2019

2019

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ SONRASI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUK DENETİMİ

Barın T.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2019, no.2, pp.353-380, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2019

2019

2017 Anayasa Değişiklikleri Sonrası Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa’ya Uygunluk Denetimi

BARIN T.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2019, no.2, pp.353-380, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

EVALUATION OF THE "ELECTORAL ALLIANCE" REGULATION AND THE FAIR REPRESENTATION PRINCIPLE IN THE PRESIDENTIAL SYSTEM

Barın T.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-34, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2019

2019

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Temsilde Adalet İlkesi Ve “Seçim İttifakı” Düzenlemesinin Değerlendirilmesi

BARIN T.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-34, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

“Anayasa Değişikliklerinde “Gizli Oy” Kuralı ve Denetimi”

Barın T.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.6, no.12, pp.195-226, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2018

2018

”Boşanma Sonucunda Birlikte Velayetin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Sorunu”

BARIN T. , DÖNMEZ Ü.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.9, no.35, pp.175-210, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Farklı Coğrafya ve Sistemlerde Anayasa Yargısının Doğuşu

BARIN T.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.5, no.10, pp.157-187, 2018 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Kolluk Gözetim Komisyonu Hakkında Mevzuat Eksenli Kısa Bir Değerlendirme”

BARIN T.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.2016, no.126, pp.49-69, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

“Farklılıkların Bir Arada Yaşamasında Liberal Bir Yaklaşım: Çokkültürlülük Teorisi”

BARIN T.

YILDIRIM BEYAZIT HUKUK DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.55-85, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

“Bankalarda Unutulan Mevduat ve Sair Kıymetlerin Zamanaşımına Uğramasının Hukukun Genel İlkelerine ve Anayasaya Aykırılığı”

BARIN T.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.2016, no.122, pp.74-98, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri Sorunu

BARIN T.

Kamu Hukukçuları Platformu - Cumhurbaşkanının İşlemleri, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2019

2018

2018

Aliya İzzetbegoviç’in Eserlerinde ve Bosna-Herkek Pratiğinde “Devlet”,

BARIN T.

Aliya İzzetbegoviçin Eserlerinde Hukuk ve Devlet Anlayışı, 19 October 2018

2016

2016

Yeni Anayasa Önerilerinde Koruma Tedbirleri

BARIN T.

11. Ceza Hukuku Günleri, 1 - 03 June 2016

Books & Book Chapters

2020

2020

GİRİŞ

BARIN T. , ŞEN M.

in: Mülkiyet Hakkı Karar Özetleri, MURAT ŞEN, DR. TAYLAN BARIN, Editor, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, pp.1-4, 2020

2018

2018

Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti

BARIN T.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018

2016

2016

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

BARIN T.

Seta Vakfı Yayınları, Ankara, 2016