Dr.Öğr.Üyesi

TAYLAN BARIN


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Biyografi

1984 yılında Çorum’da doğan Dr. Taylan Barın; ilköğrenimini Albayrak İlköğretim Okulunda, ortaöğrenimini Çorum Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.

2003 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlamıştır. 2007 yılında mezun olduktan sonra Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak bir süre avukatlık yapmıştır. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Çokkültürlülük Teorisi ve Ulus-Devlet Anlayışına Etkileri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tez aşamasında Kanada’ya giderek Prof. Dr. Will Kymlicka’nın danışmanlığında araştırmalarda bulunmuştur. 2016 yılının Nisan ayında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti başlıklı teziyle doktor olmuştur. 2017-2018 Akademik yılında Washington D.C.’de bulunan Georgetown University Law Center’da Prof. Don Wallace Jr.’ın davetlisi olarak doktora sonrası araştırmalarda bulunmuş aynı tarihlerde International Law Institute’da araştırmalara katılmıştır.

2009 yılında Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Barın, 2011 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011-2013 yılları arasında TBMM bünyesinde kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunda uzman olarak görev yapmıştır.

2016 yılı Ağustos ayında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine atanan Barın, 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Dr. Taylan Barın’ın Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi ve Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti isimli iki kitabı, yayımlanmış makaleleri ve kongre tebliğleri bulunmaktadır.

İngilizce bilen Barın, evli olup Ahmed Asaf, Mehmed Agâh ve Mustafa Yahya’nın babasıdır.

 

Eğitim Bilgileri

2011 - 2016

2011 - 2016

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Anayasa yargısının demokratik meşruiyeti

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

2011

2011

Yüksek Lisans

Çokkültürcülük teorisi ve ulus-devlet anlayışına etkileri

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Hukuk , Anayasa Hukuku, İnsan Hakları

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2011 - 2016

2011 - 2016

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Araştırma Görevlisi

Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

CONSTITUTONAL COURT OF TURKEY

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2011 - 2013

2011 - 2013

GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Fundamentals of Law

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çağımızda Anayasa Yargısı

Lisans

Lisans

Türk Anayasa Hukuku

Lisans

Lisans

Temel Hukuk

Lisans

Lisans

Law and Practise

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ SONRASI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUK DENETİMİ

Barın T.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2019, no.94, ss.353-380, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE TEMSİLDE ADALET İLKESİ VE “SEÇİM İTTİFAKI” DÜZENLEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Barın T.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.4, ss.1-34, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

“Anayasa Değişikliklerinde “Gizli Oy” Kuralı ve Denetimi”

Barın T.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, cilt.6, ss.195-226, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

”Boşanma Sonucunda Birlikte Velayetin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Sorunu”

BARIN T. , DÖNMEZ Ü.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.9, ss.175-210, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Farklı Coğrafya ve Sistemlerde Anayasa Yargısının Doğuşu

BARIN T.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, cilt.5, ss.157-187, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kolluk Gözetim Komisyonu Hakkında Mevzuat Eksenli Kısa Bir Değerlendirme”

BARIN T.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, cilt.2016, ss.49-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

“Farklılıkların Bir Arada Yaşamasında Liberal Bir Yaklaşım: Çokkültürlülük Teorisi”

BARIN T.

YILDIRIM BEYAZIT HUKUK DERGİSİ, cilt.1, ss.55-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

“Bankalarda Unutulan Mevduat ve Sair Kıymetlerin Zamanaşımına Uğramasının Hukukun Genel İlkelerine ve Anayasaya Aykırılığı”

BARIN T.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, cilt.2016, ss.74-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Aliya İzzetbegoviç’in Eserlerinde ve Bosna-Herkek Pratiğinde “Devlet”,

BARIN T.

Aliya İzzetbegoviçin Eserlerinde Hukuk ve Devlet Anlayışı, 19 Ekim 2018

2016

2016

Yeni Anayasa Önerilerinde Koruma Tedbirleri

BARIN T.

11. Ceza Hukuku Günleri, 1 - 03 Haziran 2016