Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Belediyelerde Stratejik Planlama

İller ve Belediyeler Dergisi, pp.34-38, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Bütçe Hakkı Kapsamında Türkiye’de Ödenek Aktarmalarının Değerlendirilmesi

Sayıştay Dergisi, no.112, pp.107-135, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

DEVLET BORÇLARININ KÖKENİ, GELİŞİMİ VE İKTİSADİ TEMELLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.16, pp.279-305, 2018 (International Refereed University Journal)

Devlet Borçlarinin Dini ve Felsefi Temelleri

Yönetim Bilimler Dergisi, vol.16, no.32, pp.177-200, 2018 (Other Refereed National Journals)

BORÇ ETİĞİ VE BORÇ ETİĞİ PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI DEVLETİ’NDE DIŞ BORÇLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.379-405, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nordik Ülkelerinde İdarelerarası Mali İlişkiler

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal bilimler Dergisi, vol.6, no.11, pp.127-159, 2016 (Other Refereed National Journals)

Borç Krizi ve Merkez Bankası Bağımsızlığı İlişkisi Parasal Birliğe Dahil Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, pp.61-82, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi

Sosyo Ekonomi Dergisi, vol.19, no.19, pp.65-94, 2013 (Other Refereed National Journals)

Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri Teorik Bir Değerlendirme

Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.131-139, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kurallı Maliye Politikası Türkiye de Kurallı Maliye Politikası Örneklerl

Maliye Dergisi, no.158, pp.226-261, 2010 (Other Refereed National Journals)

Japonya da Yerel Yönetimlerin Yapısı ve Finansmanında Yaşanan Gelişmeler

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.11, pp.153-175, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.21, pp.259-2874, 2009 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Devlet ve Vergi Yönetimi 2

Vergi Sorunları Dergisi, no.188, pp.107-116, 2004 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Devlet ve Vergi Yönetim1

Vergi Sorunları Dergisi, no.187, pp.132-137, 2004 (Other Refereed National Journals)

Globalleşme ve Ekonomik Değişim

Çimento İşveren Dergisi, vol.18, no.1, pp.12-27, 2004 (Other Refereed National Journals)

ABD de Vergi Sistemi

Vergi Sorunları Dergisi, no.168, pp.86-103, 2002 (Other Refereed National Journals)

İsveç Sosyal Güvenlik Modelinden Çıkartılabilecek Dersler

Reasürör Dergisi, no.40, pp.24-30, 2001 (Other Refereed National Journals)

Özel Sosyal Güvenlikte OECD Modeli ve Çıkarılabilecek Dersler

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, vol.4, no.10, pp.34-47, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Devlet Borçlarının Ekonomik Temelleri: Modern Mali Düşünce Öncesi Döneme İlişkin Bir Değerlendirme

International Congress onPolitic, Economic and Social Studiesicpess2017/Ankara, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.199-200

Do Independent Fiscal Institutions Promote Fiscal Performance :An Assessment on EU Countries

VI. International Conference on Economics/EconWorld2017@Paris, Paris, France, 25 - 27 July 2017

Devlet Borçlarının Felsefi ve Dini Temelleri

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.528-529

The Role of Local Fiscal Rules in Providing Fiscal Discipline TheExperience of Turkey

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.135-136

The Effects of the Global Crisis on Public Debt An Assessment on Advanced and Developing Countries

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Germany, 29 - 30 October 2015 Sustainable Development

The Impact of Global Financial Crisis Over BRICS Counties and An Analysis on Fiscal Policy Applications

EFSS'12 Eurasian Forum On Social Sciences: World Econımic Devolopment Paradigm: Market and Beyond, 18 - 21 October 2012

Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri Teorik Bir Değerlendirme

3. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Turkey, 9 - 10 October 2010

Yap İşlet Devret Modeli ve Kamusal Tercihler

Üniversitelerde Yap- İşlet- Devret Modeli Paneli, Giresun, Turkey, 06 December 2007

Yerinden Yönetim ve Kalkınma

1. Yerel Yönetimler Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 02 October 2005

Books & Book Chapters

Revenue Decentralization and the Soft Budget Constraint Problem in Intergovernmental Fiscal Relations: The Case of Turkey

in: Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Tekin Akdemir ve Halis Kıral, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.121-147, 2020

Revisiting Conditional Cash Transfers: General Overview and Its Implementation in Turkey

in: Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 1, Halis Kıral ve Tekin AKdemir, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.119-129, 2020 Sustainable Development

Revenue Decentralization and the Soft Budget Constraint Problem in Intergovernmental Fiscal Relations: The Case of Turkey

in: Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Tekin Akdemir ve Halis Kıral, Editor, Springer Nature, pp.121-147, 2020

Revisiting Conditional Cash Transfers: General Overview and Its Implementation in Turkey

in: Public Financial Reforms in Turkey: Progress and Challenges Volume 1, Kıral, Halis Akdemir, Tekin, Editor, Springer Singapore, pp.119-129, 2020

Yerel Vergi Yönetimi: Ülke Uygulamalarına Yönelik Bir Analiz

in: Mali Yerinden Yönetim Teori Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler Uygulaması, Kesik Ahmet, Sakal Mustafa, Akdemir Tekin , Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.85-144, 2014

Yerel Vergi Yönetimi: Teori ve Kavramsal Açıklamalar

in: Mali Yerinden Yönetim Teori Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler Uygulaması, Kesik Ahmet, Sakal Mustafa, Akdemir Tekin , Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.59-84, 2014

Kamu Kesiminde Performans Esaslı BütçelemeSonuçlarının Değerlendirilmesinde Program Değerlendirme Rating Aracı

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, Altuğ Fiğen, Kesik Ahmet, Şeker Murat, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.257-283, 2013

‘Vergi Kapasitesinin Belirleyicileri,: Avrupa Ekonomileri ÜzerineAmpirik Bir Çalışma

in: Aytaç EKER ve Ayşegül EKER e Armağan, Tüğen Kamil, Tınar Mustafa Yaşar, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.423-444, 2012

‘Küresel Krizin Yerel Yönetimlerin Mali Yapılarına Etkileri

in: Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Kesik Ahmet ,Canpolat Hasan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.359-389, 2011

"Yönetimler arası Transferler: Teori ve Türkiye Uygulaması",

in: Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Falay Nihat, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.113-141, 2010

Türkiye’de Mali Kural Uygulamaları: Sayısal Olmayan Kurallardan Sayısal Kurallara Geçiş

in: Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Eğilim Vergi Harcama Borçlanma vs Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Aktan Coşkun Can, Kesik Ahmet, Kaya Fatih, Editor, T.C Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, pp.320-346, 2010

Yönetimler Arası Görev ve Harcama Tahsisi: Teori ve Türkiye Uygulaması

in: Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, Altuğ Figen, Çetinkaya Özhan, İpek Selçuk, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.161-212, 2010

Mahalli idareler

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002

Anayasal İktisat Üzerine Düşünceler

in: Anayasal İktisat, Aktan Coşkun Can, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.291-293, 2002

Demokrasi Nereye Gidiyor?

in: Anayasal İktisat, Aktan Coşkun Can, , Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.282-290, 2002

Yeni Bir Mali Anayasa Önerisi

in: Anayasal İktisat, Aktan Coşkun Can, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.414-426, 2002

Vergi ve Harcamalara Getirilebilecek Anayasal Sınırlamalar

in: Anayasal İktisat, Aktan Coşkun Can, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.407-413, 2002