Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1997 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1994 Associate Degree

  Artvin Coruh University, Artvin Vocatıonal School, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Yerel yönetimlerin finansman sorunları ve borçlanma (Türkiye örneği)

  Dokuz Eylul University, Instıtute Of Socıal Scıences, Maliye (Yl) (Tezli)

 • 2001 Postgraduate

  Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin sorunları ve alternatif bir çözüm önerisi olarak özelleştirme

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Maliye (Yl) (Tezli)