Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

A CONSEQUENCE OF THE GREAT DEPRESSION ON THE TURKISH ECONOMY: DEPRESSION TAX

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.37, no.104, pp.221-260, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türk Basınında Büyük Buhran: Akşam Gazetesi (1929-1934)

MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.1-15, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

DEVLET BORÇLARININ KÖKENİ, GELİŞİMİ VE İKTİSADİ TEMELLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.16, pp.279-305, 2018 (International Refereed University Journal)

DEVLET BORÇLARININ DİNİ VE FELSEFİ TEMELLERİ

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.32, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BORÇ ETİĞİ VE BORÇ ETİĞİ PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI DEVLETİ’NDE DIŞ BORÇLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.379-405, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ülkelerin Zenginleşme Hipotezleri Çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü Hakkında Bir Değerlendirme

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.3, pp.1-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

VARLIK VERGİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.12, no.27, pp.293-310, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmam Ebu Yusuf un Kamu Maliyesi Alanına Katkısı

Maliye Dergisi, no.169, pp.97-117, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı İmparatorluğunda Bütçe Dengesinin Gelişimi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği

Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, vol.12, no.32, pp.36-56, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Toplumunda Salgınla Mücadelede Mali Bir Çözüm: Karantina Vergisi

Mehmet Genç Anısına Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 December 2021, pp.83 Creative Commons License Sustainable Development

An Analysis on the Allegations of Heavy Tax Burden on the Armenians in Ottoman State

International Conference on Ottoman Empire Studies in Three Continents , İstanbul, Turkey, 21 - 22 August 2021, pp.21

The Relationship Between Migration and Taxation in the Ottoman Economy

International Migration Researches Congress, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.122

Devlet Borçlarının Ekonomik Temelleri: Modern Mali Düşünce Öncesi Döneme İlişkin Bir Değerlendirme

International Congress onPolitic, Economic and Social Studiesicpess2017/Ankara, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.199-200

AHISKA, GÖÇ VE OSMANLI: İSTİHDAM VE MAAŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.659-668 Sustainable Development

The Practice of Pig Tax in Ottoman Empire

32nd International Public Finance Conference, 10 - 14 May 2017

1846-1867 Yılları Arası Bosna Sancağı Vergi Uygulama Örnekleri

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.79-80

Devlet Borçlarının Felsefi ve Dini Temelleri

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.528-529

Bozok Sancağı Vergi Uygulamaları 1821 1868 Dönemi

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.510-521

1890 1914 Yılları Aksaray Kazası Vergi Uygulamaları

I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu -Kültür,Tarih, Din, Medeniyet-, Aksaray, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.911-926

Osmanlı Devleti nde Sosyal Adaleti Sağlama Aracı Olarak Sadaka Müessesi ve Uygulamaları

Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme ve Gelir Dağılımı, 20 - 22 October 2016, pp.128

Din ve Ekonomi Bağlamında İslam Maliye Sistemi ve Günümüz Maliye Sistemiyle karşılaştırılması

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi, Sakarya, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.142

İmam Ebu Yusuf un Kamu Maliyesi Alanına Katkısı

I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2015

Books & Book Chapters

İslam Maliye Tarihi literatürünün Teşekkülüne Bir Katkı: Maverdi ve Kamu Maliyesi

in: MALİYE BİLİMİNDE GELENEKÇİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM VE GELİŞMELER: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.169-188, 2021