Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eski Türk Edebiyatı Geleneği Oluşumunun Türk Dili Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Türk Dünyası Araştırmaları, sa.209, ss.151-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hüsrev Ferhâd ve Şîrîn Kahramanları Üzerine

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.23, sa.51, ss.47-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilbilimsel İnceleme Yöntemleri ve Klasik Türk Edebiyatı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.125-146, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lugaz ve Nedîm den Bir Örnek

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), cilt.3, sa.1, ss.210-217, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şehname’xxde Pers Hükümdarların Özellikleri

1 st International Congress on Social Science, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Hamza nâme İnceleme Metin

Elik Yayınları, İzmir, 2014