Education Information

Education Information

  • 1995 - 2000 Postgraduate

    Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2000 Postgraduate

    Üreteropelvik obstrüksiyon şüphesi olan olgularda renal sintigrafide farklı diüretik uygulama protokollerinin (F+20, F+0 ve F-15) karşılaştırılması

    Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü