Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  University of Texas at Dallas, Faculty of Engineering and Computer Science, Electrical Engineering, United States Of America

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Electrıcal And Electronıcs Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Performance Analysis of Multiantenna Transmission Strategies with Ordering

  University Of Texas At Dallas, Mühendislik Ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, Elektrik Mühendisliği

 • 2005 Postgraduate

  İşaret diyagramı döndürülmüş faz kaydırmalı anahtarlama modülasyonunun sönümlemeli kanallardaki performansı

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C2 Mastery English