Dr.

SÜLEYMAN KIRAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Eğitim Bilgileri

2013 - 2017

2013 - 2017

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2011 - 2013

2011 - 2013

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2013

2013

Yüksek Lisans

Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşınması

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Araştırma Alanları

Ticaret Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2017

2012 - 2017

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Taşıma Hukuku

Lisans

Lisans

Law and Practice II

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Ticaret Sicilinde Görünüşe Güvenin Başlangıç Anına İlişkin Bir Değerlendirme

Kıran S.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.143, ss.257-282, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Anonim Şirket Genel Kuruluna Özel Denetçi Atanması İçin Teklifte Bulunma Hakkı

Kıran S.

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.14, sa.149, ss.34-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) ve Bunlardan Doğan Sorumluluk

Kıran S.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.175-186, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Haksız Rekabet Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam

Kıran S.

Ufuk Üniversitesi Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: 21.yy’da Ekonomi, Siyaset ve Çevre Boyutlarıyla Dünya, Ankara, Türkiye, 8 - 14 Şubat 2021

2021

2021

Sigorta Hukukunda Zararı Önleme ve Azaltma Külfeti

Kıran S.

Ticaret Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Şubat 2021

2019

2019

Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönmeyi Düzenleyen TTK 548. Maddenin Değerlendirilmesi

Kıran S.

TTK'nın Yürürlüğünün Yedinci Yılında Anonim Şirketler Hukuku Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019

2020

2020

TTK’ya Göre Gecikmede Bildirim Yükümlülüğünün İhmalinin Taşıma Ücretine Etkisi

Kıran S.

Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı, 12 - 13 Kasım 2020

2020

2020

Anonim Şirketlerde Dönüşülen Tür Bakımından Sınırlandırmayı Tüzel Kişilik Bağlamında Yeniden Düşünmek

Kıran S.

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2020, ss.531-558

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - 2020

2015 - 2020

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Yayın Kurul Üyesi