MD

SÜLEYMAN KIRAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Private Law, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Private Law, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2013

2013

Postgraduate

Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşınması

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Research Areas

Commercial Law

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Research Assistant PhD

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2017

2012 - 2017

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Transport Law

Undergraduate

Undergraduate

Law and Practice II

Articles Published in Other Journals

2019

2019

An Evaluatıon On Trust In The Appearance’s Starting Time In Trade Registry

Kıran S.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.143, pp.257-282, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Right To Request For Appointment Of Special Auditor To General Assembly Of Joint-Stock Company

Kıran S.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.14, no.149, pp.34-46, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

Accompanying Documents (Information) In Transport Of Goods And Liabilty Arising From Them

Kıran S.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.4, no.2, pp.175-186, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

TTK’ya Göre Gecikmede Bildirim Yükümlülüğünün İhmalinin Taşıma Ücretine Etkisi

Kıran S.

Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı, 12 - 13 November 2020, vol.6, no.1, pp.307-320

2021

2021

Haksız Rekabet Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam

Kıran S.

Ufuk Üniversitesi Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: 21.yy’da Ekonomi, Siyaset ve Çevre Boyutlarıyla Dünya, Ankara, Turkey, 8 - 14 February 2021

2021

2021

Sigorta Hukukunda Zararı Önleme ve Azaltma Külfeti

Kıran S.

Ticaret Hukuku Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 February 2021

2019

2019

Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönmeyi Düzenleyen TTK 548. Maddenin Değerlendirilmesi

Kıran S.

TTK'nın Yürürlüğünün Yedinci Yılında Anonim Şirketler Hukuku Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 25 - 26 April 2019

2020

2020

Anonim Şirketlerde Dönüşülen Tür Bakımından Sınırlandırmayı Tüzel Kişilik Bağlamında Yeniden Düşünmek

Kıran S.

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.531-558

Activities in Scientific Journals

2015 - 2020

2015 - 2020

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Publication Committee MemberInvited Talks

May 2021

May 2021

Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma ve Teslim Engelleri

Conference

İstanbul Barosu Lojistik, Taşıma Hukuku, Sigorta ve Blok Zinciri Uygulamaları Konferansı-Turkey