Araştırma Alanları

  • Biyoteknoloji

  • Biyoreaktör

  • Çevre Biyoteknolojisi

  • Endüstriyel Biyoteknoloji

  • Mikrobiyal Biyoteknoloji

  • Bakteriyoloji

  • İmmünoloji