Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NURSING CARE OF PREGNANCY DIAGNOSED TRIMALLEOL FRACTURE AFTER POST-OPERATIVE PERIOD WITH GORDON’S MODEL OF FUNCTIONAL HEALTH PATTERNS: CASE REPORT

9TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 20 - 23 May 2023, pp.1-766

USAGE OF THE PLISSIT MODEL IN DETERMINING SEXUAL PROBLEMS AFTER TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY: A CASE REPORT

9TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 20 - 23 May 2023, pp.1-766

Lazarusun Sosyal Destek Arayışı Ve Etkileşimsel Stres Modeli İle Endometrium Kanseri Olgusu

1. Uluslar arası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019 Sustainable Development

Metastatik over kanseri tanisi alan hastada tedavi sürecine uyumun Roy Adaptasyon Modeline göre incelenmesi: bir olgu sunumu.

1st International 2nd Heatlh Care Services Congress. May 02-03, 2019, Ankara, Türkiye., Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019 Sustainable Development

Jinekolojik kanserlerin evde bakımı ve teknoloji kullanımı

1. Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 November 2018 Sustainable Development

The effects of migration on women's reproductive health.

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress., Turkey, 22 - 24 November 2018

A healthy start for life: nutrition during the preconceptional and the prenatal period.

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress, Turkey, 22 - 24 November 2018

The Effect Of The Maternal Smoking On The Newborn Health in The Lactation Period.

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress., Turkey, 22 - 24 November 2018 Sustainable Development

Social Gender Based Flirting Violence in Young People.

I. International and II. National Women’s Health Nursing Congress, Turkey, 22 - 24 November 2018 Sustainable Development

Suriyeli mülteci annelerin emzirme davranışları ve kontraseptif yöntem kullanımlarının emzirme üzerine etkisi: Niteliksel bir araştırma.

1st International 3rd National Chilbirth Education and Educators Congress., İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.363-364 Sustainable Development

Clinical Practice of Women’s Health Nursing Lesson in Turkey of Analysis: An Example of University

5th International Conference Quality and its Perspectives: Multidisciplinary Approach to Patient Care, Turkey, 18 April 2018

Sağlık Açısından Mülteci Kadın Olmak.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi., Turkey, 04 April 2018 Sustainable Development

Evidence Based Practices in Premenstrual Syndrome Management.

International and II. National Women’s Health Nursing Congress, 22 - 24 March 2018

Ülkemizde Adli Hemşireliğin İhtiyaç Alanlarından Biri: Cinsel Saldırı Muayene Hemşireliği

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

SLIENT SCREAM BREAST IRONING

Uluslararası Hemşirelik Uygulamaları Etik Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

SILENT SCREAM: BREAST IRONING

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 September 2017

Postpartum Kanamanın Önlenmesinde Bir Yaklaşım: Doğumun Üçüncü Evresinin Aktif Yönetimi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.756

Rewiew of Vaginal Douching and Associated Factors and Assessment of Quality of Life Among Married Women

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, GynecologyInfertility, Paris, France, 4 - 07 December 2016 Sustainable Development

Toplumsal cinsiyet algısının geliştirilmesinde hemşirenin rolü

1. ulusulararası kadın kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016

National Policy for domestic violence against women Aqualitative study

1st International Women’s Congress, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016 Sustainable Development

The prevalence of complementary alternative medicine among women with gynecologic cancer

The 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, Helsinki, Finland, 12 - 15 June 2016 Sustainable Development

Evaluation The Effect Of Pregnancy On Women s Sexuality And Marital Harmony

The 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, Helsinki, Finland, 12 - 15 June 2016 Sustainable Development

Early Identificationand Evaluation of High Risk Pregnancy

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility, Paris, France, 4 - 07 December 2014

Validation And Reliabitiy Of Utian Quality Of Life Scale

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility, Paris, France, 4 - 07 December 2014

Prevelance of Premenstrual syndrome in University Students and Affecting Factors

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility, Paris, France, 4 - 07 December 2014

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcığı ve Kadın Sağlığına Yansımaları

14. Ulusal Jinekooljik Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2014

The investigation of the factors influencing bone mineral density of postmenopausal women

IOF World Congress on Osteoporosis and 10 th European Congress on Clinic Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Florence, Italy, 5 - 07 May 2010, vol.21, pp.25-388 Creative Commons License Sustainable Development

Review of Sexual Function of Women During Pregnancy Period 1st International Cogress on Nursing Education

1st International Cogress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009 Sustainable Development

Annelerin Anne Sütü ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

2.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 22 February 2006, vol.4, pp.1

Books & Book Chapters

Cinsel sağlığın değerlendirilmesi ve model kullanımı

in: Her Yönüyle Cinsel Sağlık, Özlem Karabulutlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.221-240, 2024

Üreme Sistem Fizyolojisi

in: 500 soru 500 Yanıt Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Gül Ertem,Ekin Dila Topaloğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-546, 2023

Menopoz ve Kardiyovasküler Hastalıklarda Semptom Yönetimi

in: Kadınlığın dönem noktası Menopoz, Duygu Vefikuluçay,Füsün Terzioğlu, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Ankara, pp.81-101, 2023

Covid-19 ve Güvenli Emzirme

in: Normal Doğum ve Sonrası Dönem , Doç.Dr. Kıymet Yeşilçiçek Çalık,Dr.Öğr.Üyesi Fatma Coşar Çetin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.287-298, 2021

Postpartum bakım

in: Hemsirelik Alanında Kullanılanılan Kavram Beceri ve Modeller, Nermin Gürhan,Sengül yaman Sözbir,Ülkü Polat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.531-545, 2020

Doğum sonu dönem

in: Anne ve Çocuk Sağlığı İlk 1000 Gün, Nursan Çınar,Sevil Şahin, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-460, 2020

Ektopik gebelikte hemşirelik bakım planı

in: Hemşirelik Bakım Planları:Tanılar, girişimler ve sonuçlar, Sevilay Şenol Ayşe Karadağ, Editor, Akademi Basın Yayıncılık, Ankara, pp.1-10, 2019

Gebelik Yogası ve Güncel Yaklaşımlar

in: Hemşirelik Bakım Sürecinde Güncel Yaklaşımlar, Nihan Durgu Sema Üstündağ Gamzer Ünver, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.23-33, 2019

Metrics

Publication

149

Citation (Scopus)

77

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

50

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

2

Project

13

Thesis Advisory

12

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals