Education Information

Education Information

 • 2009 - 2011 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Health Sciences, Nursing, Turkey

 • 1999 - 2003 Postgraduate

  Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede farklı yöntemlerle verilen sağlık hizmetleri eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2003 Postgraduate

  Postmenopozal dönem kadınların kemik mineral yoğunluklarını etkileyen bazı risk faktörlerinin belirlenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi