Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Hemoglobinopaties

  • Lisans Hemoglobinopatiler

  • Lisans Immun and non-immun hemolytic diseases

  • Lisans Çocukluk çağında sık görülen kanama bozuklukları

  • Lisans Bone Marrow Failure

  • Lisans Çocukluk çağında kemik iliği yetmezlikleri

  • Lisans Çocuklarda immun ve non- immun hemolitik anemiler

  • Lisans Çocuklarda baş-boyun muayenesi-pratik ders saati

  • Lisans Hemostatic disorders

  • Lisans Head Neck Exam