Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Safety and efficacy of osteotomies in adult spinal deformity: what happens in the first year?

EUROPEAN SPINE JOURNAL, cilt.25, sa.8, ss.2471-2479, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CBCT quantitative evaluation of mandibular lingual concavities in dental implant patients

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, cilt.37, sa.10, ss.1209-1215, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tachyphylaxis during ranibizumab treatment of exudative age-related macular degeneration

INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.8, sa.4, ss.846-848, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sagittal alignment of cervical spine in adult idiopathic scoliosis

EUROPEAN SPINE JOURNAL, cilt.24, sa.6, ss.1175-1182, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of oral hormone replacement therapy on mean platelet volume in postmenopausal women

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, sa.6, ss.980-984, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Sample Size Effect on Spearman and Polyserial Correlation Coeffificients

Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics, cilt.10, sa.1, ss.46-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis on the Completely Filled Patient File Ratios in Hospitals

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analisis on the Complerely Filled Patient File Ration in Hospital

International Refereed Academic Social Sciences Journal, cilt.0, sa.25, ss.1-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN INVESTIGATION INTO VARIABLES THAT AFFECT SELF EFFICACY BELIEFS OF PEOPLE WORKING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, sa.24, ss.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal Near Miss Morbidity and Maternal Mortality in a TertiaryReferral Center in Turkey

Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Voice Characteristics of Children with Noonan Syndrome

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.34, sa.2, ss.165-169, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Decision Analysis in Quest of the Ideal Treatment in Adult Spinal Deformity Revisited

Scoliosis Research Society 54th Annual Meeting, Montreal, Kanada, 18 - 21 Eylül 2019, ss.199-200

İşitme cihazı kullanımının işitsel algı ve yaşam kalitesi üzerine etkileri

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Çalışma Dinamiklerine Etkisi

2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017, ss.126-127

Hastanelerde Eksiksiz Doldurulan Dosya Oranlarının Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017, ss.131-132

Hastanelerde Eksizsiz Doldurulan Dosya Oranlarının Değerlendirilmesi

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMY ADMINISTRATION AND MARKEY SURVEYS, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017

Cognitive Impairment Following Adult Spinal Deformity Surgery

Global Spine Congress 2016, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 13 - 16 Nisan 2016

Saha Araştırmalarında Tasarım Etkisi Ve Örneklem Hatası

XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Kasım 2015

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Hasta Memnuniyeti Ölçüm ve İyileştirme Çalışmaları

9.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2015

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Çalışan Memnuniyeti Ölçüm ve İyileştirme Çalışmaları

9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2015

Basic statistical methodology answers to common clinical research questions

AOSpine Symposium, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2015

Cosinor Analizi ve Bir Uygulama

16. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014

Cosinor Analizi ve Bir Uygulaması

XVI.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014

ATA – indeksi: kronik viral hepatitlerde fibrozisin ongorulmesi için yeni bir skorlama sistemi

9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.244

Assessment of extra-oral bitewing radiography in the diagnosis of proximal caries

62nd American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology Annual Meeting, CHICAGO, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 10 Aralık 2011

Atopik dermatitli çocuklarda T regulatuvar ( Treg) hücre düzeyi

Türkiye Ulusal Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmunolojide Tedavi Kongres, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2010

Fitting a Mixed Rasch Model to Nottingham Health Profile in Turkish Population

International Conference on Probabilistic Models for Measurement in Education, Psychology, Social Science and Health, KOPENHAG, Danimarka, 13 - 16 Haziran 2010

Türkiye’de Erişkin Astımlı Hastalarda Aspirin Duyarlığı Prevelansı

XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2009

Immunoreactivity to bacteria- associated molecular patterns (BAMPs) in periodontitis

Immunoreactivity to bacteria- associated molecular patterns (BAMPs) in periodontitis, Stockholm, İsveç, 4 - 06 Haziran 2009

Sample Size Calculation for Screen-Positive Designs of Screening Tests

XXIV. International Biometrics Conference, Dublin, İrlanda, 13 - 18 Temmuz 2008

Kümelenmiş Verilerde Mann-Whitney U Testinin Uygulanması

XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2008

Kültüre Edilmiş İnsan Lenfosit Hücreleri Üzerine “Samarıum”un Olası Genotoksik Etkisi

Uluslar arası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2008

Sample Size Determination for Paired and Unpaired Study Designs of Screening Tests

56th Session of the International Statistical Institute, Lisbon, Portekiz, 22 - 29 Ağustos 2007

İnternet Tabanlı Yarı Çevrimiçi Bir Sınav Sistemi Örneği

1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.867-875

Intranet Tabanlı Bir Sınav Sistemi: Gerekçe ve Tasarım

The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, IETC 2007, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mart 2007