Education Information

Dissertations

  • 2022 Doctorate

    Yılmaz Gürbüz'ün Romanları Üzerine Bir İnceleme

    Gazi University, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  • 2014 Postgraduate

    Mehmet Ata Bey'in İktitaf Adlı Ders Kitabının Türk Dili ve Edebiyatı Açısından Analizi