Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Assistant Professor

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

 • 2017 - 2020 Professor

  École D Ingénıeurs - Mathématıques - Informatıque

 • 1999 - 1999 Lecturer PhD

  University of York

 • 1998 - 1998 Lecturer PhD

  Baskent University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs

 • 1994 - 1998 Research Assistant

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat Pr. (Burslu)

Managerial Experience

 • 2011 - 2016 Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

 • 2011 - 2016 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

Non Academic Experience

 • 2011 - 2013 Uzman

  Stratejik Düşünce Enstitüsü

 • 2006 - 2010 İstatistik Bölüm Başkanı ve Genel Direktör (Vekaleten)

  SESRIC

 • 1999 - 2005 Kurucu ve Yönetici

  Estim Danışmanlık Şirketi