Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AB, DTÖ ve Gümrük Birliği Açısından Türk Tarımı

Yeni Türkiye, sa.113, ss.128-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey-EU Agricultural Relations and Its Future

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, sa.4, ss.237-248, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hansa Birliği (Avrupa Birliği’nin Sonu da Hansa Birliği Gibi mi Olacak?)

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2017, sa.58, ss.523-541, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şereflikoçhisar Ekonomisi ve Sorunları

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.30-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Kanununun AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Değerlendirilmesi

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.65-71, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Search for Herding in the CEE Stock Markets The Case of Poland and Romania

International Research Journal of Finance and Economics, sa.143, ss.113-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Türkiye ve Balkan Ülkeleri Ticaret İlişkileri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.28, ss.197-212, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin Lojistik Potansiyeli Açısından Avrupa Birliği nin Trans Avrupa Ağları

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, cilt.50, sa.2, ss.1-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA BİRLİĞİNİN ENERJİ POLİTİKASINDA SONGELİŞMELER VE TÜRKİYE YE YANSIMALARI

CS:Energy 2013, cilt.3, sa.1, ss.35-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği'nin Kırsal Turizm Politikası ve Aksaray'da Uygulanabilirliği

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.7-23, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Balkanlar ve Türkiye: Avrupa’xxnın Doğusu, Asya’nın Batısı

International IV.Conference, The West of the East, The East of the West, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 27 Haziran 2019, ss.114-124

Tuzgölü ve Çevresi Kırsal Turizm Potansiyeli

International IV.Conference, The West of the East, The East of the West, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 27 Haziran 2019, ss.125-134

Dünya Ticaret Örgütü Çerçevesinde Türkiye ve Dünya Ticaretinin Gelişimi ve Etkileşimi

XXIII.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Kiev, Ukrayna, 26 - 28 Eylül 2019, ss.80-91

Türkiye-AB Şeker Piyasası

7th SCFInternational Conference ”The Future of the EU and Turkey-EU Relations”, Uşak, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2019, ss.123-135

ULUSLARARASI TİCARETTE DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI VE TİCARET HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMİ

IV.ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VELOJİSTİK KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2018, ss.1234-1248

Kırsal Turizm ve Şereflikoçhisar

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi/Ankara, Erzurum, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.357-367

Miras Hukukunda Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devrine İlişkin Yapılan Son Düzenlemeler ve Avrupa Hukuk Sistemine Uyumu

II.Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, Ankara, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.16

Türkiye-Avrupa Birliği Tarım İlişkileri ve Geleceği .

4th SCF InternationalConference on “Economics and SocialImpacts of Globalization” and “FutureTurkey-European Union Relations”, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.49-62

Turkey’s Role in European Energy Security

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Valletta, Malta, 26 - 28 Ocak 2018, ss.20-21

Recent Developments at Inheritance Law in Turkey

XXVII European Congress of Rural Law, Potsdam, Almanya, 9 - 12 Eylül 2015, ss.1-14

Do Investors Behave with Sentimental Herding in the CEE Stock Markets

VII.European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, Romanya, 11 - 13 Haziran 2015

Avrupa Birliği nin Arıcılık ve Bal Politikası ve Türkiye de Uygulanabilirliği

4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014, ss.201-203

Avrupa Birliği nin Trans Avrupa Ağları ve Türkiye nin Uyum Sorunu

2.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2013

AB Tarım Müktesebatına Uyum Konusunda Yürütülen Çalışmalar

Kürselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türk Tarım Politikaları Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2003, ss.184-199

Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan Tarım ile İlgili Konular

Türk Tarımında 2010 Yılı Hedefleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2001, ss.297-305

Kitap & Kitap Bölümleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde Hıristiyan Olanlar

Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri 3, İSMAİL ELAGÖZ,GÖKTÜRK ERDOĞAN,ASLI GEZEN,ABDULLAH YILMAZ, Editör, Gece Akademy, Ankara, ss.589-633, 2019 Creative Commons License

European Energy Alternatives and Turkey’xxs Compatibility

Economic Dynamics of Global Energy Geopolitics, Ahmet Salih İkiz, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.96-121, 2019

European Energy Alternativesand Turkey’s Compatibility

Economic Dynamics of Global Energy Geopolitics,, Ahmet Salih İkiz, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.96-121, 2019

Turkey’s Role in European Energy Security

Contemporary Discussions in Turkey and Beyond, William Taylor, Editör, AGP Research, London, ss.63-70, 2018

İpek Yolu Yeniden; Bu Defa Mal Ticareti

Medeniyetler Güzergahı İpek Yolu, Mehmet Bulut, Editör, İstanbul Zaim Üniversitesi, İstanbul, ss.203-224, 2013