Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Interaction of Turkey and World Trade within the Framework of the World Trade Organization

International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), vol.9, no.10, pp.1-9, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AB, DTÖ ve Gümrük Birliği Açısından Türk Tarımı

Yeni Türkiye, no.113, pp.128-144, 2020 (Other Refereed National Journals)

Turkey-EU Agricultural Relations and Its Future

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.4, pp.237-248, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hansa Birliği (Avrupa Birliği’nin Sonu da Hansa Birliği Gibi mi Olacak?)

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2017, no.58, pp.523-541, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şereflikoçhisar Ekonomisi ve Sorunları

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.30-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Su Kanununun AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Değerlendirilmesi

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.9, no.1, pp.65-71, 2016 (Other Refereed National Journals)

Search for Herding in the CEE Stock Markets The Case of Poland and Romania

International Research Journal of Finance and Economics, no.143, pp.113-119, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği Türkiye ve Balkan Ülkeleri Ticaret İlişkileri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.28, pp.197-212, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin Lojistik Potansiyeli Açısından Avrupa Birliği nin Trans Avrupa Ağları

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.50, no.2, pp.1-15, 2015 (Other Refereed National Journals)

AVRUPA BİRLİĞİNİN ENERJİ POLİTİKASINDA SONGELİŞMELER VE TÜRKİYE YE YANSIMALARI

CS:Energy 2013, vol.3, no.1, pp.35-51, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Avrupa Birliği'nin Kırsal Turizm Politikası ve Aksaray'da Uygulanabilirliği

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.5, no.1, pp.7-23, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balkanlar ve Türkiye: Avrupa’xxnın Doğusu, Asya’nın Batısı

International IV.Conference, The West of the East, The East of the West, Prizren, Serbia And Montenegro, 25 - 27 June 2019, pp.114-124

Tuzgölü ve Çevresi Kırsal Turizm Potansiyeli

International IV.Conference, The West of the East, The East of the West, Prizren, Serbia And Montenegro, 25 - 27 June 2019, pp.125-134

Türkiye-AB Şeker Piyasası

7th SCFInternational Conference ”The Future of the EU and Turkey-EU Relations”, Uşak, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.123-135

ULUSLARARASI TİCARETTE DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI VE TİCARET HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMİ

IV.ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VELOJİSTİK KONGRESİ, Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.1234-1248

Kırsal Turizm ve Şereflikoçhisar

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi/Ankara, Erzurum, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.357-367

Miras Hukukunda Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devrine İlişkin Yapılan Son Düzenlemeler ve Avrupa Hukuk Sistemine Uyumu

II.Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, Ankara, Turkey, 10 May 2018, pp.16

Türkiye-Avrupa Birliği Tarım İlişkileri ve Geleceği .

4th SCF InternationalConference on “Economics and SocialImpacts of Globalization” and “FutureTurkey-European Union Relations”, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.49-62

Turkey’s Role in European Energy Security

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Valletta, Malta, 26 - 28 January 2018, pp.20-21 Sustainable Development

Recent Developments at Inheritance Law in Turkey

XXVII European Congress of Rural Law, Potsdam, Germany, 9 - 12 September 2015, pp.1-14 Sustainable Development

Do Investors Behave with Sentimental Herding in the CEE Stock Markets

VII.European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, Romania, 11 - 13 June 2015

Avrupa Birliği nin Arıcılık ve Bal Politikası ve Türkiye de Uygulanabilirliği

4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Turkey, 5 - 09 November 2014, pp.201-203

Avrupa Birliği nin Trans Avrupa Ağları ve Türkiye nin Uyum Sorunu

2.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, Turkey, 16 - 18 May 2013

AB Tarım Müktesebatına Uyum Konusunda Yürütülen Çalışmalar

Kürselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türk Tarım Politikaları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 26 - 28 June 2003, pp.184-199

Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan Tarım ile İlgili Konular

Türk Tarımında 2010 Yılı Hedefleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 February 2001, pp.297-305

Books & Book Chapters

Amerika Birleşik Devletleri’nde Hıristiyan Olanlar

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri 3, İSMAİL ELAGÖZ,GÖKTÜRK ERDOĞAN,ASLI GEZEN,ABDULLAH YILMAZ, Editor, Gece Akademy, Ankara, pp.589-633, 2019 Creative Commons License

European Energy Alternatives and Turkey’xxs Compatibility

in: Economic Dynamics of Global Energy Geopolitics, Ahmet Salih İkiz, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.96-121, 2019

Turkey’s Role in European Energy Security

in: Contemporary Discussions in Turkey and Beyond, William Taylor, Editor, AGP Research, London, pp.63-70, 2018

İpek Yolu Yeniden; Bu Defa Mal Ticareti

in: Medeniyetler Güzergahı İpek Yolu, Mehmet Bulut, Editor, İstanbul Zaim Üniversitesi, İstanbul, pp.203-224, 2013