Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

ALTAI TUVANS AND ALTAI TUVANS VARIANT OF ER TOSHTUK NARRATIVES: BAY NAZAR

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.15, no.37, pp.1-21, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

CULTURAL TRANSFER IN PRE-SCHOOL EDUCATION: THE CASE OF KAZAKHSTAN

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.13, no.47, pp.241-266, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türk ve Türk Dünyası Destanlarında Ağaç Etrafında Şekillenen Anlam Olgusu

Türkoloji Dergisi, no.103, pp.36-58, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Efsaneden Tarihe, Tarihten Edebi Esere“Başını Vermeyen Şehit”

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.9, no.25, pp.75-98, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alpamıs Destanının Kaynaklarda Masal Olarak Adlandırılan Varyantları

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.4, no.12, pp.117-132, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kazak Akını Süyinbay Aronulı ve Onun Ötegen Batır Destanı

Türkbilig, no.30, pp.23-36, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Türkistan dan Anadolu ya Bir Tip Ve Bir Masalın Seyahati Jalmavız Kempirden Congalaz Karısına

Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.1261, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

G N Potanin in Kazak Türkleri Arasında Derlemiş Olduğu Er Töstik Er Töştük Anlatıları Hakkında

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.3, no.9, pp.75-102, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İcracının Elinde Türün Değişmesine Bir Örnek Kazak Türklerinin Kelik ile Kuzgun Dastanı

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.2, no.6, pp.125-143, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kazak Türklerinin Toponomik Efsaneleri

Journal of Turkish Studies, vol.7, no.1, pp.2101-2121, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Kültür Hayatına Katkıları Bağlamında Ziya Gökalp

Milli Mücadelenin 100. Yılı Münasebetiyle I. Uluslararası Gençlik Kongresi, Samsun, Turkey, 18 - 19 May 2019, pp.185-204

Kazak Kahramanlık Masallarında Mitolojik Olumsuz Tipler

2. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 3. Cilt, Türkoloji-Filoloji, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.3, pp.1043-1058

Divanü Lûgat-it Türk’te Geçen Teknik Terimler Üzerinden Türk Modernleşmesi Hakkında Tespitler

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.153

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Kazak Kültürünün Korunmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar

Bağımsızlıklarının 25. YılındaTürk Cumhuriyetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.218-219

Kamus-ı Türkî’de Yer Alan Fen Bilimleri ve Mühendislik Terimleri Üzerine Değerlendirme

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.152

Kazak Türklerinin Masallarında Olağanüstü Özelliğe sahip Tipler

Uhak/ Stc Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Kongresi Hazırlık Çalılştayı, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017

Türkistan Sahasında Hz. Ali Cenknamesine Bir Örnek: Kazak Türklerinde Kıssa-i Salsal

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.66

Sultan Mahmut ve Ayaz Hakkındaki Masalın Kazak ve Özbek Varyantları

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.3, pp.591-604

Kazak Türklerinin Masallarının Derlenmesi ve Yayımlanmasıyla ilgili Yapılan Çalışmalar

Tastarakay'dan Keloğlan'a Türk Masalları Uluslararası Sempozyumu-Akmescit (Simferepol) Kırım/Ukrayna, Akmescit (Simferepol), Ukraine, 4 - 05 June 2013, pp.573-595

Sözlü Anlatılarda Türler Arası Değişim Kazak Türklerinde Masallaşan Destanlar ve Destanlaşan Masallar Üzerine

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 25 - 28 October 2010, pp.187-195

Ayaz Biy Ayaz Bey

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 31 March - 05 April 2009, pp.184-199

Books & Book Chapters

Çocukları İçin Ahi Evran

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2021

Çocuklar İçin Yunus Emre

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2021

Çocuklar İçin Hacı Bektaş Veli

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2021

Dil ve Kültür

in: Türk Dili I-II, Muhammed Eyyüp Sallabaş, Editor, Efeakademi, İstanbul, pp.59-71, 2021

Çocuklar İçin Türk Bengü Taşları

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2020

Çora/ Şora Batır Destanın Kazak ve DobrucaTürklerine Ait Masal Varyantlarının Karşılaştırması

in: Kültürel Çokseslilik, Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti, Estella Ciobanu, Florentina Nicolae, Cristina Dafinoiu, Laura Pascale, Şuheda Önal, Editor, Editura Universitara, Bucureşti (Bükreş), pp.203-2012, 2019

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Kazak Kültürünün Korunmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar

in: Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Kireçci, Mehmet Akif, Editor, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan-Almatı-Ankara, pp.293-308, 2018

Kazak Kahramanlık Masalları

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, 2017

Kazakların Dariyğa Kız Dastanı

KalemKitap Yayınları, Ankara, 2015

Episodes in the Encyclopedia

http www turkedebiyatiisimlersozlugu com

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2013