Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Kazak Türk folklorunda epik anlatmalar (inceleme-metin)

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2005 Postgraduate

  Hasan Cemali Baba, hayatı, sanatı ve eserleri üzerine bir inceleme

  Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)