Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

StyleGAN-LSRO Method for Person Re-Identification

IEEE Access, cilt.9, ss.13857-13869, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Yükseköğretime Dayalı İnsan Kaynaklarının Analizi ve Planlanması

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.474-487, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Band Width Increment With The Use Of Alternative Frequency Components

ICNES – International Congress on Natural and Engineering Sciences, 9 - 13 Eylül 2015

Alternative intermodulation frequency components

2009 International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, Azerbaijan, 14 - 16 Ekim 2009

Semiconductor laser modeling with ANFIS

2009 International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, Azerbaijan, 14 - 16 Ekim 2009