Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Emret Başbakanım ya da Atanmışların Seçilmişler Üzerindeki Daynılmaz Vesayeti

Sosyoloji Divanı Dergisi, vol.3, no.5, pp.211-218, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kurtarıcı ve Kurucu Bir Bilim Olarak Sosyoloji

Sosyoloji Divanı Dergisi, vol.2, no.4, pp.39-51, 2014 (Other Refereed National Journals)

Introduction to value-relevant and normative tradi-tion in philosophy of the social sciences

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.4, no.2, pp.15-27, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modernizmin Emlakçı Marketinden Postmodernizmin Binbirçeşit Çarşısına: Kent

Hece Dergisi Şehirlerin Dili Özel Sayısı, vol.18, pp.169-176, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Devlet Eksenli İnsan Hakları Söyleminden Sivil Toplum Eksenli İnsan Hakları Söylemlerine Geçiş. (IHD VE Mazlumder Örneği)

İnsan Hakları Araştırmaları (Human Rights Review), vol.5, no.8, pp.9-45, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan Haklarından Çevre Hakkına: İnsan - Doğa ve İnsan - İnsan İlişkilerinde Bilinç Dönüşümü

insan Hakları Araştırmaları (Human Rights Review), vol.3, no.5, pp.123-134, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Sosyal Oluşumlar ve Cemaatin Dönüşümü

Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, pp.15-22, 2004 (Other Refereed National Journals)

Modern Bilimin Eleştirel Dayanakları

Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, pp.223-232, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kamusal Alan Kim(ler)in Alanı?

Sivil Toplum (Journal of Civil Society), vol.1, no.2, pp.45-51, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modern Toplum Üzerine Kısa Bir Kavramsal Tartışma

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.176-190, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aşk, Lüks ve Kapitalizm Etrafında Werner Sombart’tan Postmodern Teorilere Uzanan Yeni Tartışma Zemini

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.275-295, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Cemaatlerin Sivilleşememe Sorunu Ve Sivil Toplum

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, Muş Alpaslan Üniversitesi, Muş, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.2, pp.110-114

Tüketim Çılgınlığı yada Tüketim Ekonomisi Bağlamında Ahlakı Tartışmak

IV. Ahlak Şurası, Ahlak ve İktisat, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 2017, pp.408-4015

Türkiye’de Kimlik Çatışmaları ve Kamusal Alanın Yeniden Yapılanması

II. Türk Cezayir Sosyal Bilimler Konferansı, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Sakarya, Turkey, 14 - 17 November 2017

Ortadoğuda Değişim ve Sosyal Medya ve Devrim Sosyolojisi

15. Bursa Edebiyat Günleri: Ortadoğuyu Yazmak, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Teyyare Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.231-237

Ortadoğuda Değişim ve Sosyal Medya ve Devrim Sosyolojisi

15. Bursa Edebiyat Günleri: Ortadoğuyu Yazmak, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Teyyare Kültür Merkezi, Bursa, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.231-237

Küresel Barış ve Adalet İçin Sivil Toplumun Önemi

Adil Barış Küresel Söylem, MAZLUMDER, Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2012

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Merkezi Kurum Aile: Çocuklara Dair Uluslararası Sözleşmelerin Analizi

Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.32-41

Bireyin Toplumsal Katılımını Engelleyen Bir Olgu Olarak Demokrasinin Önündeki Engel:Yoksulluk

Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, TC. Başbakanlık SYDGM, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2010, vol.2, pp.493-499

Identity Conflict and Restructuring of Public Sphere in Turkey

The British Sociological Association 2011 Annual Conference: 60 Years of Sociolgy, London, Canada, 6 - 08 April 2011, pp.92

İstiklal Yolu Harekatının Motivasyonu ve Toplumsal Hafızadaki Yeri (Ulusçuluk ve Vatanseverlik Analizi)

5. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni : Milli Mücadelede İstiklal Yolu Ve Çankırı Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.695-709

Sosyoloji ve Etik

I. Ahlak Şurası, Türkiye Yazarlar Birliği, Nurettin Topçu 100 Yaşında, İstanbul, Turkey, 16 - 17 January 2010

Geleneksel Yaran Kültürü ve Sivil Toplum Bağlamında Taşıdığı Değer

II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Yaran Kültürü ve Çankırı, Çankırı, Turkey, 17 - 04 September 2004, pp.97-107

İnsan- Doğa ve İnsan- İnsan İlişkilerinde Dönüşüm: Uluslararası Metinler Bağlamında Bir Analiz

IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Biyoloji Derneği, Bodrum - MUĞLA, Turkey, 6 - 08 October 2001

Yeni Toplumsallaşma Biçimleri Ve Cemaatin Dönüşümü

Sosyoloji Derneği, III. Ulusal Sosyoloji Kongeresi, Yeni Sosyolojik Arayışlar: Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2000

Books & Book Chapters

FETÖ Örgütünün Sosyolojik Temeli Olarak "Cemaat"

in: Örgütten Darbeye FETÖ ve 15 Temmuz, Mehmet Akif Kireççi., Editor, ASEM Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayını 14, Ankara, pp.213-228, 2020

Ulusçuluk ve Vatanseverlik

in: MİLLİYETÇİLİK, Tevfik Erdem, Editor, Otorite - 46, İstanbul, pp.128-135, 2020

15 Temmuzun Sosyolojisi Ya da Bir Toplumsal Hareket Olarak 15 Temmuz Direnişi

in: Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak Cilt II, Muzaffer Elmas, Mahmut Bilen, Mustafa Kemal Şan, Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.193-214, 2018

Gaziler Köyünde Gelenek, Adet ve Törelerde 8Kış Boş Zaman Faaliyetlerinde) Soyal Kültürel Değişme

in: Prof. Dr. Mahmut Tezcan’a Armağan, Aytül Kasapoğlu, Ayşe Çakır İlhan, Zuhal Güler, Editor, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Ankara, pp.748-757, 2017

Medeniyet Tasavvuru Üzerine

in: İnsan ve Medeniyet, Umran Sohbetleri I, Yüksel Aslan, Editor, Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği Yayını, Çankırı, pp.81-94, 2016

Medeniyetin Oluşumunda Tarihsel Kültürel Mirasın Önemi

in: Medeniyet Akademisi Seminerleri, Şehir ve Medeniyet Seminerleri, Proje Koordinatörü Yüksel Aslan, Editor, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Proğramı, Ankara, pp.89-94, 2015

Cemaatin Yeni Evi: Kent-Metropol

in: Kent Sosyolojisi, Köksal Alver, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.257-273, 2012

Çocuk Suçluluğunu Önlemnin Temeli Olarak Uluslararası Çocuk Sözleşmeleri ve Aileye Verilen Önem

in: Aile Sosyolojisi, Kadir Canatan, Ergun Yıldırım, Editor, Açılım Kitap Yayınları, İstanbul, pp.183-195, 2011

Sosyolojinin Ontolojik Haritası: Sosyoloji Ve Etik

in: Sosyal Bilim Etik Ve Yöntem, Osman Konuk, Ahmet Kemal Bayram, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.153-176, 2009

Tarihin Söyleminden Toplumsal Gerçekliğe Geçişler: Tarih Sosyolojisine Bir Giriş

in: Tarih Sosyolojisi, Ramazan Yelken, Editor, Vadi Yayınları, Ankara, pp.9-26, 2007

Kültür Enddüstrisini Yeniden Tartışmak Ya da Popüler Kültürle Hesaplaşmak

in: Kültür Sosyolojisi, Köksal Alver, Necmettin Doğan, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.237-260, 2007

Yaşanan Anın Tarihçisi Foucault

in: Tarih Sosyolojisi, Ramazan Yelken, Editor, Vadi Yayınları, Ankara, pp.174-193, 2007

Sosyolojik Açıdan Afyonkarahisar

in: Afyonkarahisar Cilt II, Afyonkarahisar Kütüğü, Şan Öz-Alp, İbrahim Küçükkurt, Muzaffer Uyan, Mustafa Karazeybek, Latif Daşdemir, Yusuf Ilgar, Editor, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, pp.177-196, 2001

Episodes in the Encyclopedia

Felsefe Ansiklopedisi Cilt III

Babil Yayınları, pp.126-140, 2005